Spørgsmål: Lønsikring

Hvad er en lønsikring? Hvad dækker forsikringen? Ved du, hvor mange procent af din løn du kan få udbetalt?

For at hjælpe dig godt på vej har vi samlet de mest stillede spørgsmål om lønsikring. Få gode råd om forsikringen, og bliv klogere på hvad den kan bruges til, og hvordan du bedst kommer gennem en periode som arbejdsløs.

Hvad ønsker du hjælp til?

 • Hvordan opsiger jeg min nuværende lønsikring?

  Hvis du ønsker at flytte din lønsikring til IDA Forsikring, skal du selv sørge for at opsige lønsikringen i dit nuværende selskab.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor meget får jeg udbetalt?

  Du kan højst få 90 % af din nuværende bruttoløn (ekskl. arbejdsmarkedsbidrag) udbetalt. Din bruttoløn er inkl. provision, bonus, fri bil og fri telefon.

  Eksempel på udbetaling (månedsløn på 40.000 kr.)

  Løn fratrukket arbejdsmarkedsbidrag (AMBI)    36.800 kr.
  90 % af nuværende løn fratrukket AMBI 33.120 kr.
  Dagpenge (højeste sats 2019) 18.866 kr.
  Beløb, du kan få i lønsikring 14.254 kr.
  Anbefalet dækning ved køb 16.000 kr.
  Samlet udbetaling pr. måned 33.120 kr.
  Din pris for Lønsikring pr. måned 306 kr.

  Husk, at du kan trække prisen for din Lønsikring fra i skat.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor længe dækker forsikringen?

  Du skal tegne og acceptere forsikringen, inden du fylder 56 år og 11 måneder – og det er et krav, at du arbejder mindst 16 timer om ugen.

  Du er dækket af forsikringen til udgangen af den måned, hvor:

  • du fylder 63 år, med mindre du er blevet arbejdsløs inden da.
  • du bliver tilkendt førtidspension eller overgår til flexjob.
  • du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet.
  • dit medlemskab af a-kassen ophører.
  • du ikke betaler præmien for forsikringen.
  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor længe kan jeg få udbetalingerne?

  Du kan højst få udbetaling fra din Lønsikring 12 måneder i træk. Får du brug for forsikringen flere gange, må det samlede antal udbetalinger ikke overstige 36 måneder i alt. Vær opmærksom på, at du skal være i job min. 12 måneder, før du kan få udbetaling fra din Lønsikring igen.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvornår får jeg første udbetaling?

  Din Lønsikring gælder først seks måneder efter, du har tegnet den. Du må ikke blive arbejdsløs eller have kendskab til, at du bliver fyret i de seks måneder. Samtidig skal du have haft sammenhængende arbejde i minimum 12 måneder (beskæftigelseskravet).

  Du har en selvrisikoperiode på en måned, og lønsikringen udbetales bagud. Der går derfor to måneder fra din første arbejdsløshedsdag, til du får den første udbetaling fra din forsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg modtage dagpenge samtidig?

  Du kan godt modtage dagpenge samtidig med, at du får udbetalt ydelser fra forsikringen. Udbetalingerne fra forsikringen bliver ikke modregnet i udbetalingerne af dagpengene.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er der situationer, hvor forsikringen ikke dækker?

  Der er en række situationer, hvor forsikringen ikke dækker.

  Du:  

  • købte forsikringen og vidste eller burde vide, at du ville blive arbejdsløs.
  • bliver arbejdsløs eller får besked om, at du vil blive arbejdsløs indenfor de første seks måneder, efter du købte forsikringen.
  • siger op/frivilligt bliver arbejdsløs - med mindre du har en gyldig grund efter arbejdsløshedslovgivningen.
  • bliver bortvist af din arbejdsgiver eller afskediget af en grund, som du selv er skyld i.
  • afslutter dit arbejde på grund af din lærlingekontrakt eller lignende.
  • arbejder i et sæsonbestemt erhverv, hvor arbejdsløshed forekommer i faste perioder, og du bliver arbejdsløs inden to års arbejde hos din arbejdsgiver.
  • er projektansat eller på tidsbestemt kontrakt i mindre end to år. 
  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg tegne Lønsikringen, hvis min stilling er tidsbegrænset?

  Hvis kontrakten udløber inden to år, har du ikke mulighed for at få dækning.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Får jeg udbetalinger fra min Lønsikring, når jeg holder ferie?

  Nej, du får ikke udbetalingerne fra Lønsikringen, når du holder ferie. Husk at melde din ferie til Topdanmark - så vil de sørge for at registrere din ferie.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan forhøjer jeg min nuværende lønsikring?

  Hvis du ønsker at forhøje din nuværende lønsikring, skal du sende en mail til Topdanmark med følgende oplysninger:

  • dit navn
  • policenummer (eller cpr.nr.)
  • hvor meget forsikringsydelsen skal forhøjes med

  Ny karensperiode
  Vær opmærksom på, at der gælder en ny karensperiode på seks måneder. Karensen gælder kun for det beløb, du forhøjer din lønsikring med. Det vil sige, at hvis du bliver arbejdsløs en måned efter du har forhøjet din lønsikring fra fx 28.000 kr. til 30.000 kr., er du dækket for 28.000 kr.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Bliver prisen på min forsikring sat ned, hvis jeg bliver arbejdsløs?

  Ja, du skal ikke betale for din lønsikring i den periode, du er arbejdsløs. Det vil sige, at hvis du fx får udbetaling fra lønsikringen fra 1.april til 31.maj, skal du ikke betale præmie for april og maj. 

  Vær opmærksom på, at præmien reguleres automatisk, og du skal derfor ikke gøre noget aktivt. Har du betalt forud, modregner vi beløbet næste gang, du betaler. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg trække prisen for min forsikring fra i skat?

  Ja, en del af forsikringens pris er fradragsberettiget. Det er TopDanmark, som vi tilbyder forsikringen i samarbejde med, der sørger for at indberette det til SKAT. Du skal derfor ikke foretage dig noget.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan min samlever/ægtefælle købe forsikringen?

  Ja, som noget helt nyt tilbyder vi vores medlemmer, at deres samlever/ægtefælle også kan få ekstra tryghed i hverdagen med en Lønsikring. Det kræver dog, at du og din samlever har en eller flere forsikringer hos os i forvejen.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker min forsikring ved strejke eller lockout?

  Nej, lønsikringen dækker ikke i forbindelse med strejke eller lockout. Men karensperioden og beskæftigelseskravet bliver ikke afbrudt af en eventuel strejke eller lockout. Heller ikke, hvis du bliver opsagt i den periode, som strejken/lockouten står på.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker forsikringen ved jobskifte?

  Du må gerne skifte job. Dog må der max. være et ”hul” på 14 dage, hvor du ikke er i job. Er ”hullet” på mere end 14 dage, skal du have været i uafbrudt arbejde i mindst 12 mdr.
  Dvs. skifter du fra et job til andet, og der er max. 14 dage, hvor du ikke er i job, dækker forsikringen fra dag ét på det nye job (dog skal du have været i job i mindst 12 mdr. før jobskiftet).

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg modtage penge fra min lønsikring, selvom jeg har boet flere år i udlandet?

  Ja. Du kan modtage dækning fra din lønsikring, selvom du ifølge reglerne om opholdskrav ikke har ret til dagpenge. Opholdskravet betyder, at du skal have opholdt dig i Danmark i 7 ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge.

  Hvornår gælder opholdskravet fra?
  Reglerne om opholdskrav gælder fra den 1. januar 2019 og bliver indfaset over tre år. For at få dagpenge skal du:

  • fra 1. januar 2019 have opholdt dig her i Danmark eller EU/EØS i mindst 5 ud af 12 år
  • fra 1. januar 2020 have opholdt dig i Danmark eller EU/EØS i mindst 6 ud af 12 år.
  • fra 1. januar 2021 have opholdt dig i Danmark eller EU/EØS i mindst 7 ud af 12 år

  Du kan læse mere om opholdskravet på aka.dk.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Må jeg arbejde midlertidigt eller deltid?
 • Er der situationer, hvor forsikringen ikke dækker?

  Der er en række situationer, hvor forsikringen ikke dækker.

  Du:  

  • købte forsikringen og vidste eller burde vide, at du ville blive arbejdsløs.
  • bliver arbejdsløs eller får besked om, at du vil blive arbejdsløs indenfor de første seks måneder, efter du købte forsikringen.
  • siger op/frivilligt bliver arbejdsløs - med mindre du har en gyldig grund efter arbejdsløshedslovgivningen.
  • bliver bortvist af din arbejdsgiver eller afskediget af en grund, som du selv er skyld i.
  • afslutter dit arbejde på grund af din lærlingekontrakt eller lignende.
  • arbejder i et sæsonbestemt erhverv, hvor arbejdsløshed forekommer i faste perioder, og du bliver arbejdsløs inden to års arbejde hos din arbejdsgiver.
  • er projektansat eller på tidsbestemt kontrakt i mindre end to år. 
  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg tegne Lønsikringen, hvis min stilling er tidsbegrænset?

  Hvis kontrakten udløber inden to år, har du ikke mulighed for at få dækning.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan forhøjer jeg min nuværende lønsikring?

  Hvis du ønsker at forhøje din nuværende lønsikring, skal du sende en mail til Topdanmark med følgende oplysninger:

  • dit navn
  • policenummer (eller cpr.nr.)
  • hvor meget forsikringsydelsen skal forhøjes med

  Ny karensperiode
  Vær opmærksom på, at der gælder en ny karensperiode på seks måneder. Karensen gælder kun for det beløb, du forhøjer din lønsikring med. Det vil sige, at hvis du bliver arbejdsløs en måned efter du har forhøjet din lønsikring fra fx 28.000 kr. til 30.000 kr., er du dækket for 28.000 kr.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan anmelder jeg en skade på min lønsikring?

  Du kan nemt og hurtigt anmelde en skade online på din lønsikring.

  Anmeld skade online.

  Du er blevet ledig
  Er du blevet ledig og derfor ønsker at tage din lønsikring i brug, skal du anmelde din ledighed. Det gør du også online på Topdanmarks hjemmeside. 

  Anmeld ledighed.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor meget får jeg udbetalt?

  Du kan højst få 90 % af din nuværende bruttoløn (ekskl. arbejdsmarkedsbidrag) udbetalt. Din bruttoløn er inkl. provision, bonus, fri bil og fri telefon.

  Eksempel på udbetaling (månedsløn på 40.000 kr.)

  Løn fratrukket arbejdsmarkedsbidrag (AMBI)    36.800 kr.
  90 % af nuværende løn fratrukket AMBI 33.120 kr.
  Dagpenge (højeste sats 2019) 18.866 kr.
  Beløb, du kan få i lønsikring 14.254 kr.
  Anbefalet dækning ved køb 16.000 kr.
  Samlet udbetaling pr. måned 33.120 kr.
  Din pris for Lønsikring pr. måned 306 kr.

  Husk, at du kan trække prisen for din Lønsikring fra i skat.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor længe kan jeg få udbetalingerne?

  Du kan højst få udbetaling fra din Lønsikring 12 måneder i træk. Får du brug for forsikringen flere gange, må det samlede antal udbetalinger ikke overstige 36 måneder i alt. Vær opmærksom på, at du skal være i job min. 12 måneder, før du kan få udbetaling fra din Lønsikring igen.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg modtage dagpenge samtidig?

  Du kan godt modtage dagpenge samtidig med, at du får udbetalt ydelser fra forsikringen. Udbetalingerne fra forsikringen bliver ikke modregnet i udbetalingerne af dagpengene.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Må jeg arbejde midlertidigt eller deltid?
 • Får jeg udbetalinger fra min Lønsikring, når jeg holder ferie?

  Nej, du får ikke udbetalingerne fra Lønsikringen, når du holder ferie. Husk at melde din ferie til Topdanmark - så vil de sørge for at registrere din ferie.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Bliver prisen på min forsikring sat ned, hvis jeg bliver arbejdsløs?

  Ja, du skal ikke betale for din lønsikring i den periode, du er arbejdsløs. Det vil sige, at hvis du fx får udbetaling fra lønsikringen fra 1.april til 31.maj, skal du ikke betale præmie for april og maj. 

  Vær opmærksom på, at præmien reguleres automatisk, og du skal derfor ikke gøre noget aktivt. Har du betalt forud, modregner vi beløbet næste gang, du betaler. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?