Spørgsmål: Husforsikring

Hvad dækker en husforsikring (villa)? Hvilke tilvalgsdækninger er der? Hvad kan jeg gøre for at forebygge skader i tilfælde af skybrud?

Få gode råd, vejledning og svar på de mest stillede spørgsmål om husforsikring(villa). Læs, hvad du selv kan gøre for at undgå skader, og hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude. 

Hvad ønsker du hjælp til?

 • Hvad er en Husforsikring?
 • Jeg har solgt mit hus – kan jeg selv opsige min Husforsikring?

  Nej, det kan du ikke. Det er købers forsikringsselskab, som skal opsige Husforsikringen. Hvis du har en ejendomsmægler til at hjælpe dig med salget, plejer de i samråd med køber at sørge for, at Husforsikringen bliver opsagt.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er solcelleanlæg dækket af min Husforsikring?

  Solcelleanlæg er omfattet af din Husforsikring på samme vilkår som øvrige bygningsdele. Solcelleanlæg skal fremgå af din police, før du er dækket. Derfor er det er vigtigt, at du vælger det, når du køber Husforsikringen eller gør os opmærksom på det, hvis du senere får det installeret. Du kan gøre os opmærksom på, at du har fået installeret solceller via Min Side. 

  Log på Min Side

  Hvilke betingelser skal være opfyldt?
  Solcelleanlægget skal enten være fastmonteret på dit hus eller installeret på jorden med støbte sokler eller trykimprægneret træ.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Indeholder Husforsikringen retshjælp?

  Ja, hvis du supplerer med Grunddækningen, er retshjælp automatisk omfattet. Rethjælpsforsikringen dækker eventuelle udgifter til en advokat i forbindelse med uoverensstemmelser om fx private retstvister, hussalg og ombygning.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Indeholder Husforsikringen husejeransvar?

  Ja, hvis du køber Grunddækningen, er husejeransvar automatisk omfattet. 
  Husejeransvar dækker, hvis du kommer til at ødelægge andre menneskers ting eller er ansvarlig for, at de kommer til skade. Det kan fx være, hvis en tagsten falder ned fra dit hus og rammer en forbipasserende.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg købe en forsikring, der dækker, mens jeg bygger et nyt hus?

  Ja, du kan købe en husforsikring, som dækker allerede, mens byggeriet står på. Du kan vælge at købe dækning for Brandskade, samt Stormskade (en del af tilvalget Grunddækning).

  Skal byggematerialerne være dækket, skal du købe tilvalget Mere tryghed. Her vil byggematerialerne være dækket, når de befinder sig på grunden og skal bruges til at bygge eller renovere huset.

  Læs mere om husforsikringen.

  Entrepriseforsikring
  Når du bygger nyt hus, anbefaler vi dig altid at overveje at købe en entrepriseforsikring. 

  Læs mere om entrepriseforsikringen.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker forsikringen byggematerialer på min grund?

  For at være dækket, skal du have valgt Mere tryghed, som omfatter dine byggematerialer på din grund. De er dækket mod tyveri, hærværk og pludselige skader, så længe de er monteret eller i en periode på op til tre måneder fra leveringsdatoen.

  Følgende materialer er dækket udendørs:

  • Tagbelægning
  • Mursten
  • Isolering
  • Cement
  • Træ til konstruktion – herunder fx spær og lægter

  Øvrige materialer er dækket, når de er forsvarligt låst i en container, bygning, garage eller udhus. Det kan fx være:

  • Gulvbelægning
  • Køkkenelementer
  • VVS-elementer
  • Hårde hvidevarer
  • Vinduer og døre

  Entrepriseforsikring
  Når du bygger nyt hus, anbefaler vi dig altid at overveje at købe en entrepriseforsikring.

  Læs mere om entrepriseforsikringen.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Har det betydning for min forsikring, hvis jeg bygger til?

  De nye kvadratmeter, som dit hus får, er ikke automatisk dækket af din nuværende Husforsikring. Hvis de nye kvadratmeter skal være omfattet af forsikringen, skal du give os besked senest den dato, som byggeriet starter. Vi sørger derefter for at tilføje de ekstra kvadratmeter til din Husforsikring, så de også er dækket.

  Du kan fortælle os om ændringen ved at skrive eller ringe til os.

  Overvej Mere tryghed
  Vil du dække dine byggematerialer, skal du købe tilvalget Mere tryghed. Byggematerialerne er dækket af forsikringen, når de befinder sig på grunden og skal bruges til at bygge eller renovere huset.

  Du bør også overveje at kigge nærmere på en entrepriseforsikring, som dækker mere end tilvalget Mere Tryghed.

  Læs mere om entrepriseforsikringen

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad er forskellen på en Hus- og Ejerskifteforsikring?

  Den primære forskel er, at Husforsikringen dækker skader, der evt. opstår, efter du har overtaget huset. Hvis dit hus fx har fået skader i forbindelse med storm eller voldsom regn, er det Husforsikringen, som dækker. Ejerskifteforsikringen dækker derimod skader, der var på huset, før du overtog det. Det kan fx være ulovlige vvs- eller elinstallationer.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Skal jeg købe Ejerskifte- og Husforsikring i samme forsikringsselskab?

  Nej, det behøver du ikke. Du kan sagtens vælge at have Ejerskifteforsikringen i et selskab og dine øvrige forsikringer i et andet.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg få dækket udgifterne til at udbedre kosmetiske skader?

  Ja, hvis du har købt tilvalget Kosmetiske forskelle.

  Sådan dækker Kosmetiske forskelle
  Hvis du har haft en rørskade – fx i gulvet på badeværelset, kan du få dækket udgifterne til udskiftning af de fliser, der blev ødelagt ved reparation af rørene (på dækningen Skjulte rør- og kabelskade).

  Hvis det ikke er muligt at skaffe de samme klinker/fliser som de ødelagte, kan du få dækket halvdelen af udgiften til udskiftning af hele gulvet. Dækningen gælder ved skader på toilet/baderum, bryggers og Køkken/alrum.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker Husforsikringen, hvis husets kælder bliver vandskadet?

  Hvis du har valgt at supplere din Husforsikring med Grunddækning, er vandskader dækket som en følgeskade – se under Stormskade m.m. på Husforsikringen.

  Ønsker du at være yderligere dækket, skal du vælge Udvidet vandskade. Her er du fx dækket, hvis:

  • der trænger vand ind gennem kældergulv, kældervægge og tagkonstruktioner, fordi vandet ikke kan få normalt afløb.
  • der stiger vand op fra kloak- eller grundvand.
  • fygesne, hvor der ikke er umiddelbar adgang til loftet.
  • Der siver vand ud fra synlige installationer som fx radiatorer eller akvarier.
  Fik du svar på dit spørgsmål?