Spørgsmål: Husforsikring

Hvad dækker en Husforsikring (villa)? Hvilke tilvalgsdækninger er der? Hvad kan jeg gøre for at forebygge skader i tilfælde af skybrud?

Få gode råd, vejledning og svar på de mest stillede spørgsmål om Husforsikring(villa). Læs, hvad du selv kan gøre for at undgå skader, og hvad du skal gøre, hvis uheldet er ude. 

Hvad ønsker du hjælp til?

 • Hvad er en Husforsikring?
 • Jeg har solgt mit hus – kan jeg selv opsige min Husforsikring?

  Nej, det kan du ikke. Det er købers forsikringsselskab, som skal opsige Husforsikringen. Hvis du har en ejendomsmægler til at hjælpe dig med salget, plejer de i samråd med køber at sørge for, at Husforsikringen bliver opsagt.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er solcelleanlæg dækket af min Husforsikring?

  Solcelleanlæg er omfattet af forsikringen, når det er fastmonteret på huset. Hvis solcelleanlægget er placeret på jorden, skal det være placeret på en støbt sokkel eller trykimprægneret træ for at være dækket.

  Anlægget er omfattet af følgende dækninger:

  • Bygningsbrand
  • Hus- og grundejerforsikring (fx tyveri)
  • Udvidet forsikring (anden pludselig skade)

  Hvis glaspanelerne fx revner på grund af sol og ælde, er det ikke dækket af forsikringen. Er der derimod tale om, at panelerne går i stykker på grund af fx hagl, er skaden dækket af Hus-og grundejerforsikringen.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Indeholder Husforsikringen retshjælp?

  Ja, hvis du supplerer med Grunddækningen, er retshjælp automatisk omfattet. Rethjælpsforsikringen dækker eventuelle udgifter til en advokat i forbindelse med uoverensstemmelser om fx private retstvister, hussalg og ombygning.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Indeholder Husforsikringen husejeransvar?

  Ja, hvis du køber Grunddækningen, er husejeransvar automatisk omfattet. 
  Husejeransvar dækker, hvis du kommer til at ødelægge andre menneskers ting eller er ansvarlig for, at de kommer til skade. Det kan fx være, hvis en tagsten falder ned fra dit hus og rammer en forbipasserende.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg købe en forsikring, der dækker, mens jeg bygger et nyt hus?

  Skal du bygge et nyt hus, er det en god idé at købe en forsikring, som dækker, mens byggeriet står på. Forsikringen består af en brandforsikring, hus- og grundejerforsikring samt udvidet forsikring. Alle de materialer, som er på grunden, og som skal bruges til at bygge huset, er dækket af forsikringen. Materialerne er dog kun dækket, hvis de er fastmonteret. Hærværk på huset i byggeperioden er heller ikke dækket.

  Sådan køber du forsikringen online

  • Start med at beregne pris på Husforsikringen
  • Her vælger du om forsikringen skal bestå af grunddækningen, eller om du ønsker nogle tilvalg. 
  • Når du har beregnet prisen, skal du acceptere forsikringen. 
  • Når du accepterer forsikringen, skal du sætte kryds i 'Hus under opførsel'.

  Hvis du bygger til på et eksisterende hus, har du måske brug for en entrepriseforsikring.

  Læs mere om entrepriseforsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker forsikringen byggematerialer på min grund?

  Er du fx ved at bygge til og har byggematerialer (fx tagspær og mursten) på din grund, er de ikke dækket af Husforsikringen. 

  Hvis du ønsker en forsikring, som dækker skader eller tyveri af byggematerialer, bør du overveje at supplere med en Entrepriseforsikring.

  Du kan læse mere om entrepriseforsikring

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Har det betydning for min forsikring, hvis jeg bygger til?

  Hvis de nye kvadratmeter, skal være omfattet af forsikringen, skal du give os besked, den dato byggeriet starter. Vi sørger derefter for at tilføje de ekstra kvadratmeter til din Husforsikring, så de også er dækket.

  Du kan fortælle os om ændringen ved at skrive eller ringe til os.

  Overvej en entrepriseforsikring
  Vær opmærksom på, at tyveri af byggematerialer (fx tagspær og mursten) og skader, der opstår i forbindelse med byggeriet, ikke er dækket af husforsikringen. Her bør du overveje at supplere med en entrepriseforsikring.

  Du kan læse mere om entrepriseforsikring.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad er forskellen på en Hus- og Ejerskifteforsikring?

  Den primære forskel er, at Husforsikringen dækker skader, der evt. opstår, efter du har overtaget huset. Hvis dit hus fx har fået skader i forbindelse med storm eller voldsom regn, er det Husforsikringen, som dækker. Ejerskifteforsikringen dækker derimod skader, der var på huset, før du overtog det. Det kan fx være ulovlige vvs- eller elinstallationer.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Skal jeg købe Ejerskifte- og Husforsikring i samme forsikringsselskab?

  Nej, det behøver du ikke. Du kan sagtens vælge at have Ejerskifteforsikringen i et selskab og dine øvrige forsikringer i et andet.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg få dækket udgifterne til at udbedre kosmetiske skader?

  Vi dækker kosmetiske forskelle, hvis du får en skade, som er dækket af Glas- og Sanitetsforsikringen, Rør- og kabelforsikringen samt på Stikledningsforsikringen.   

  Kosmetiske forskelle betyder, at du kan få dækket udgiften til at skifte fx fliser, glas, sanitet eller klinker, som ikke er ødelagt. Måske har du haft en rørskade på badeværelset, som har ødelagt noget af flisegulvet. Det viser sig, at det ikke længere er muligt at købe nye fliser, som er magen til de oprindelige. Med kosmetisk dækning får du betalt halvdelen af udgiften til at udskifte alle fliserne, så gulvet bliver ensartet. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Dækker Husforsikringen, hvis husets kælder bliver vandskadet?

  Hvis du har valgt at supplere forsikringen med Grunddækningen, er vandskader dækket. Dækningen omfatter udbedring af skader på trægulve, laminatgulve, isoleringsvægge, gipsvægge og glasvæv (som alle er organiske materialer).

  Du skal være opmærksom på, at du kun kan få dækket vandskader en gang, hvis du udbedrer skaden med organiske materialer. Udbedrer du skaden med ikke organiske materialer, er eventuelle merudgifter ikke dækket af forsikringen. Ved sky-, tøbruds- eller nedbørsskader er der en selvrisiko på 7.500 kr.

  Fik du svar på dit spørgsmål?