Spørgsmål: Arv & Samlivsforsikring

Hvad dækker en Arv & Samlivsforsikring? Hvad betyder en tvist? Hvor mange timers rådgivning har jeg til rådighed?

Få svar på de mest stillede spørgsmål om vores Arv & Samlivsforsikring. Du får også gode råd til og vejledning om forsikringen, og hvad du kan bruge den til.

Hvad ønsker du hjælp til?

 • Hvad er en arv & samlivsforsikring?
 • Hvem dækker forsikringen?

  Forsikringen dækker dig som IDA-medlem og din husstand. Det vil sige din kæreste, samlever eller ægtefælle og jeres hjemmeboende børn.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad dækker forsikringen?

  Arv og & Samlivsforsikringen dækker almindelig advokatrådgivning, der er relateret til før, under og efter, at en tvist foreligger. Der er tale om en tvist, når de involverede parter ikke kan blive enige, og sagen derfor skal afgøres ved domstolene.

  • Advokatbistand ved konflikter og retssager indenfor familie-, arve- og naboret.
  • Advokatrådgivning gennem hele din sag - fra indledende møde, korrespondance og forhandlinger til sagen eventuelt skal afgøres ved domstolene.
  • Dækning af de juridiske sagsomkostninger op til 1,5 mio. kr., hvis det viser sig, at sagen skal afgøres i retssystemet. 
  • Dækning af egne og eventuelt sagsomkostninger.
  • 10 timers forbyggende, juridisk rådgivning pr. år fra en HELP Forsikring-advokat.
  • Hjælp med aftaler og andre juridiske dokumenter.

  Forsikringen dækker inden for følgende områder (familie-, arve- og naboret): 

  • Børnesager
  • Skilsmisse og separation
  • Skifteretten
  • Arvestrider
  • Testamente
  • Ægtepagt og samlivskontrakt
  • Nabostridigheder
  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvor meget dækker forsikringen?

  Køber du en Arv & Samlivsforsikring, har du ret til ti timers advokatrådgivning hvert år - der behøver ikke at foreligger en tvist.

  Du kan derfor med god samvittighed bruge forsikringen som et redskab til at forebygge eventuelle konflikter. Ud over de ti timers rådgivning kan du benytte dig af advokatbistand ved tvister med en årlig sum på 1,5 mio. kr. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er der en karensperiode?

  Når du har købt forsikringen, træder den i kraft den 1. i måneden efter. 

  For juridisk rådgivning er der en karensperiode på tre måneder (tre måneder fra den dag, forsikringen træder i kraft).

  For tvistsager, der handler om familieret (herunder børnesager) og naboret, er der en karensperiode på seks måneder (seks måneder fra den dag, forsikringen træder i kraft).

  Opstår behovet for hjælp før karensperioden, dækker forsikringen ikke.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er der situationer, hvor forsikringen ikke dækker?

  Følgende er eksempler på sager, der ikke er dækket af Arv & Samlivsforsikringen:

  • Sager om boligkøb - fx produktion af skøde eller gennemlæsning af kontrakt
  • Sager efter serviceloven
  • Udlændingesager; herunder sager om asyl, ophold og familiesammenføring
  • Adoptionssager
  • Sager om generationsskifte
  • Ansættelsesret*
  • Kontraktforhold*

  *Har du brug for rådgivning i forhold til disse emner, er de en del af dit IDA-medlemskab.

  Forsikringen dækker generelt ikke i de situationer, hvor du allerede er opmærksom på, at skaden er sket.
  Du kan derfor fx ikke få hjælp, hvis

  • Myndighederne allerede er involveret i sagen.
  • Du fx har modtaget et brev fra statsforvaltningen.
  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Få hjælp til at undgå arvestrid
 • Hvad er et familietjek?

  Du kan bl.a. bruge en Arv & Samlivsforsikring præventivt ved at få et familietjek. Familietjekket er en samtale mellem dig og en advokat. Advokaten tager udgangspunkt i dit liv og fortæller, hvad der vil være fornuftigt at gøre i forhold til fx ægtepagt, samejeaftale etc.

 • Er der dækning for nabotvister?

  Ja, det er der. Dækningen naboret inkluderer nabotvister.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Kan jeg bruge min egen advokat?

  Nej, du kan ikke benytte dig af din egen advokat i forbindelse med rådgivning. Til gengæld får du stillet advokater, der er specialister i familie-, arve- og naboret til rådighed fra HELP Forsikring. Drejer det sig om tvistesager må du gerne bruge din egen advokat. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvordan er prisen på de 1.430 kr. fastsat?

  Præmien er fastsat ud fra en forventning om, at forsikringen bliver anvendt. Vi forventer ikke, at alle, der køber forsikringen, bruger den og/eller, at de i givet fald bruger den fuldt ud. Vi ønsker, at forsikringen bliver brugt til at gøre vores medlemmer opmærksomme på, at de ellers skulle betale rigtig mange penge for at få hjælp af en advokat til at løse privatlivets konflikter.

  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Hvad dækker forsikringen?

  Arv og & Samlivsforsikringen dækker almindelig advokatrådgivning, der er relateret til før, under og efter, at en tvist foreligger. Der er tale om en tvist, når de involverede parter ikke kan blive enige, og sagen derfor skal afgøres ved domstolene.

  • Advokatbistand ved konflikter og retssager indenfor familie-, arve- og naboret.
  • Advokatrådgivning gennem hele din sag - fra indledende møde, korrespondance og forhandlinger til sagen eventuelt skal afgøres ved domstolene.
  • Dækning af de juridiske sagsomkostninger op til 1,5 mio. kr., hvis det viser sig, at sagen skal afgøres i retssystemet. 
  • Dækning af egne og eventuelt sagsomkostninger.
  • 10 timers forbyggende, juridisk rådgivning pr. år fra en HELP Forsikring-advokat.
  • Hjælp med aftaler og andre juridiske dokumenter.

  Forsikringen dækker inden for følgende områder (familie-, arve- og naboret): 

  • Børnesager
  • Skilsmisse og separation
  • Skifteretten
  • Arvestrider
  • Testamente
  • Ægtepagt og samlivskontrakt
  • Nabostridigheder
  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Er der situationer, hvor forsikringen ikke dækker?

  Følgende er eksempler på sager, der ikke er dækket af Arv & Samlivsforsikringen:

  • Sager om boligkøb - fx produktion af skøde eller gennemlæsning af kontrakt
  • Sager efter serviceloven
  • Udlændingesager; herunder sager om asyl, ophold og familiesammenføring
  • Adoptionssager
  • Sager om generationsskifte
  • Ansættelsesret*
  • Kontraktforhold*

  *Har du brug for rådgivning i forhold til disse emner, er de en del af dit IDA-medlemskab.

  Forsikringen dækker generelt ikke i de situationer, hvor du allerede er opmærksom på, at skaden er sket.
  Du kan derfor fx ikke få hjælp, hvis

  • Myndighederne allerede er involveret i sagen.
  • Du fx har modtaget et brev fra statsforvaltningen.
  Fik du svar på dit spørgsmål?
 • Få hjælp til at undgå arvestrid
 • Kan jeg bruge min egen advokat?

  Nej, du kan ikke benytte dig af din egen advokat i forbindelse med rådgivning. Til gengæld får du stillet advokater, der er specialister i familie-, arve- og naboret til rådighed fra HELP Forsikring. Drejer det sig om tvistesager må du gerne bruge din egen advokat. 

  Fik du svar på dit spørgsmål?