Dækning ved retshjælpforsikring

Vær opmærksom på, at en standard retshjælpforsikring via en indboforsikring kun hjælper i særlige tilfælde og inden for visse juridiske områder.

Når du har en indboforsikring, er du automatisk dækket af en retshjælpforsikring, der kan hjælpe dig i situationer, hvor en privat tvist ender i retten med udgifter til følge. Forsikringen kan spare dig for sagsomkostninger på op til 200.000 kroner. Du skal dog være opmærksom på, at det kun er nogle områder, som dækkes, og at der er undtagelser hertil. Derfor anbefaler vi, at du sætter dig ind i, hvad retshjælp dækker og er særligt opmærksom på de begrænsninger, der er. Retshjælpsdækningen er i øvrigt ikke forskellig fra selskab til selskab, da det er en branchestandard.

Vær opmærksom på småsager

De såkaldte 'småsager' er dækket af din retshjælpforsikring, men kun i et vist omfang. Småsager er defineret som krav, der ikke har økonomisk værdi, eller som har en økonomisk værdi af højst 50.000 kroner. Ved en småsag er der kun dækning til hovedforhandling. Forberedelsen skal du som part selv stå for.

Retshjælpsbehovet ved småsager er derimod dækket af vores Arv & Samlivsforsikring, hvis det er opstået indenfor familieretten, arveretten eller naboretten. 

Vores anbefaling

Vi anbefaler dig som udgangspunkt at sætte dig ind i dækningerne i din retshjælpforsikring. Ønsker du at have tryghed for at være dækket indenfor familieret, arveret og naboret anbefaler vi dig at tegne vores Arv & Samlivsforsikring, der både dækker området for småsager og stiller dig juridisk trygt i mange andre situationer.Forskel i dækningen

Retshjælpforsikring
Arv & Samlivsforsikring

Dækning er udgifter til fx advokater, skønsforretning og retsafgift.

Op til 200.000,- kroner

Op til 1.500.000,- kroner

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Delvist

Ja

Nej

Ja

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Medlemscase: Vær ekstra opmærksom på småsager

’Jeg havde en sag, der vedrørte det privatretlige område. Kort fortalt endte min ved domstolene, hvor jeg fik medhold i alle sagens påstande. Domstolen havde dog klassificeret sagen som en småsag, hvorved jeg trods medhold blev påført omkostninger, idet jeg i mindre omfang havde anvendt juridisk assistance til sagens opstart. Jeg havde forventet, at min eksisterende retshjælpsdækning eller dommen havde kompenseret mig for disse omkostninger, men nej.  En klage til Ankenævnet for Forsikring stadfæstede, at forsikringsselskabets afgørelse var juridisk korrekt i henhold til forsikringsbetingelserne.

Derved er der ikke handlet juridisk forkert, men som almindelig forsikringstager er der for mig et problem i, at jeg kan få medhold i alle punkter og alligevel ende med at skulle betale diverse omkostninger; selvrisiko på retshjælpsforsikringen og afholdte advokatomkostninger til sagens forberedelse. Problemet bunder i, at sagen juridisk blev betegnet som en såkaldt småsag, og denne kategorisering fastlægges ensidigt af domstolene.

Som IDA-medlem har jeg en teknisk og ikke en juridisk uddannelse, og jeg forventede at have at en retshjælpsforsikring, der trådte i kraft inden for det respektive privatretlige område, hvis jeg skulle have brug for det. Den trådte ikke i kraft, og derved var jeg selv nødt til at gennemføre retssagens forberedelse med en begrænset juridisk assistance, som jeg selv betalte.

Min oplevelse var, at der i en standarddækning for retshjælp ikke kan gives erstatning ud over til advokatbistand til hovedforhandlingerne, når det drejer sig om småsager. Derved ville jeg blive pålagt store økonomiske omkostninger til advokatbistand, såfremt jeg ikke selv kunne eller ville påtage mig arbejdet.

Men jeg har jo netop en forsikring for at undgå at skulle lave juridisk arbejde på egen hånd. Da den almindelige retshjælpsforsikring ikke dækkede som forventet, så viste forsikringen sig at være uden værdi på området for småsager.

Den manglende dækning er et område, som almindelige forsikringstagere efter min vurdering vil blive overrasket over, når de står midt i en sag. Det er et problem på tværs af forsikringsselskaber, og den læring vil jeg gerne give videre til alle andre, der kan havne i samme situation.

Gennem en dialog med IDA Forsikring er jeg glad for at konstatere, at problemet bliver taget alvorligt, og at IDA Forsikring i 2016 har introduceret en løsning på dækningen i form af deres Arv & Samlivsforsikring. Jeg har tegnet forsikringen for at have tryghed for juridisk dækning, når denne bliver nødvendig.

Arv & samlivsforsikringen dækker familie- og arveret og derved fx nabostridigheder. Forsikringen giver adgang til advokatbistand og dækning af sagsomkostninger uden skelen til domstolsdefinitioner som bl.a. at blive kategoriseret som en småsag. Derved er der reel dækning, og jeg opfordrer til, at IDAs medlemmer er bevidste om både huller i retshjælpsdækningen og på muligheden for at blive dækket gennem IDA Forsikrings Arv & Samlivsforsikring. Så kan man undgå dyre overraskelser på det juridiske område.’

Kim, Birkerød
medlem af IDA Forsikring