Hvad dækker en rådgiveransvarsforsikring?

Som rådgivende virksomhed er det afgørende at informere og vejlede kunden korrekt. Men sker der alligevel fejl, er en rådgiveransvarsforsikring ideel til at minimere det økonomiske tab.

Rådgiveransvarsforsikringen indeholder tre dækninger:

  • Rådgiveransvar dækker, hvis du eller en medarbejder rådgiver forkert og dermed påfører kunden et økonomisk tab.
  • Erhvervsansvar dækker skader, du som sikret medarbejder, kan forvolde på 3. mands person eller ting.
  • Produktansvar dækker tabte omkostninger for kunden, hvis du leverer en ydelse eller et produkt, som er defekt eller er direkte årsag til en skade.

Se her i detaljer, hvordan rådgiveransvarsforsikringen dækker.