Info: Qudos Insurance konkurs

Hvis du har købt en ejerskifte- eller byggeskadeforsikring i Qudos Insurance gennem FRIDA Forsikring Agentur A/S, har vi samlet de væsentligste informationer til dig her.

Hvis du gennem FRIDA Forsikring Agentur A/S har købt en ejerskifte- eller byggeskadeforsikring i forsikringsselskabet Qudos Insurance, skal du læse med her, da Qudos Insurance gik konkurs den 20. december 2018. Vi har derfor samlet det vigtigste til dig, som har en ejerskifte- eller byggeskadeforsikring (gennem FRIDA Forsikring Agentur A/S).

Besvarer vores FAQ ikke alle dine spørgsmål, er du velkommen til at kontakte FRIDA Forsikring Agentur A/S på mail post@fridaforsikring.dk eller telefon på telefon 7070 7879.

Spørgsmål og svar

Det fremgår af den forsikringspolice, du fik, da du købte forsikringen gennem FRIDA.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Nej. Allerede anmeldte skader skal ikke anmeldes igen. FRIDA Forsikring Agentur A/S vil fortsætte skadebehandlingen, og eventuel erstatning vil blive udbetalt af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Du kan læse mere på Garantifondens hjemmeside.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja. Du skal anmelde skaden på FRIDA Forsikrings hjemmeside, hvorefter skaden vil blive registreret, og du vil modtage en kvittering for anmeldelsen.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Erstatningsberettigede skader på en ejerskifteforsikring anses som opstået inden konkursen. Du kan anmelde skader 6 måneder efter konkursen og få dem dækket af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Senest den 20. juni 2019 skal du derfor have anmeldt din skade til FRIDA Forsikring.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Så har du ikke længere dækning for nye skader. FRIDA Forsikring Agentur A/S undersøger i samarbejde med Garantifonden og konkursboet, om forsikringerne kan overdrages til Domus Forsikring A/S. Hvis en overdragelse ikke kan gennemføres, vil FRIDA i samarbejde med Domus Forsikring A/S arbejde på, at vores kunder kan gentegne en forsikring for restperioden på den oprindelige forsikring.

Vi vil informere mere herom, når det er nærmere afklaret. Det forventer vi sker senest i februar måned. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja. Som det fremgår af meddelelsen fra konkursboet, etableres der i løbet af februar 2019 et system, hvorved du kan få din præmie forholdsmæssigt refunderet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Når det er etableret, vil du få nærmere information herom.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du kan kontakte FRIDA Forsikring Agentur A/S på mail post@fridaforsikring.dk eller telefon 7070 7879, hvis du har spørgsmål.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Du kan læse mere om konkursen på FRIDA Forsikring Agentur A/S hjemmeside.

Fik du svar på dit spørgsmål?