Personforsikring for voksne (18-69 år)

Er du mellem 18 og 69 år kan du købe en Personforsikring. IDA Forsikrings Personforsikring indeholder en Ulykkesforsikring, og du kan skræddersy den, så den passer til dig og dine behov.Få økonomisk erstatning

Få økonomisk erstatning

Du er dækket økonomisk, hvis du kommer til skade og får et varigt mén på minimum 5 %

Få dækning ved farlig sport

Få dækning ved farlig sport

Du er sikret når du dyrker alle former for sport, også farlig sport og MC-kørsel

Få dækning til behandlinger

Få dækning til behandlinger

Nu kan du både få dækket tandskade ved ulykkestilfælde og almindelige udgifter til tandbehandling

Hvad er en Personforsikring? 

Med en Personforsikring er du dækket, hvis du kommer til skade ved en ulykke. Du er dækket ved alle former for sport og ved MC/knallert-kørsel.  

Du kan få hjælp til behandling og få udbetalt erstatning, hvis du får varige mén. Med en Personforsikring er du dækket 24/7 både i Danmark og i udlandet. 

Personforsikring er ikke blot en Ulykkesforsikring. Du kan nemlig også få:

 • Hjælp ved hospitalsindlæggelse 
 • Erstatning ved visse sygdomme 
 • Dækket transport- og behandlingsudgifter 
 • Hurtig erstatning ved knoglebrud 

Som noget nyt kan du nu få økonomisk hjælp til din tandlægeregning. 

Er du studerende?

Hvis du er studerende, kan du med fordel kan købe en studiepersonforsikring til en favorabel studiepris. 

Læs mere om Personforsikring til studerende

Hvad dækker en Personforsikring for voksne?

Skemaerne er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne 

Pakkevalg
Basis
Udvidet

Du er dækket, hvis du får varige fysiske skader efter en ulykke, med varige mén på 5 % eller derover. Fx hvis du får varige mén efter fald på cykel, ved stik fra insekt/kanyle eller ifm. fødsel.

Dækker, hvis du får varige psykiske mén som følge af en ulykke, du eller en i din nærmeste familie har været involveret i.

Du er dækket ved al slags sport - også MC-kørsel.

Dækker transport fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted.

Dækker behandlinger efter en ulykke hos fx følgende: Fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør, osteopat og kraniosakral-terapeut.

Forsikringen dækker i op til 12 måneder eller indtil méngraden er fastslået. Du kan også få dækket op til 20 timers psykologbehandlinger. 

Dine efterladte får udbetalt erstatning, hvis du dør som direkte følge af en ulykke.

Forsikringen kan give forhøjet erstatning ved visse former for amputation eller tab af syn eller hørelse.

Der udbetales dobbelterstatning ved varigt mén på 30 % eller derover som følge af et ulykkestilfælde.

Dækker udgifter til tandbehandling efter ulykkestilfælde.

Med Sygdom kan du få økonomisk kompensation, hvis du bliver ramt af en sygdom (se den fulde liste i forsikringsbetingelserne). Vi dækker også, hvis du bliver ramt af en sygdom og bliver indlagt på hospitalet i mindst fem sammenhængende dage, har behov for ekstra transport til behandling (maks. 6 gange og op til 50 km) eller får behov for rengøringshjælp.

Med Sygdom er du også dækket, hvis du rammes af visse kritiske sygdomme, som fx nedenstående:

 • Epilepsi
 • Meningitis forårsaget af bakterier
 • Følger af en borrelia-infektion
 • Leddegigt
 • Visse typer af kræft
 • Kronisk nyresvigt

Bemærk, at dækningen kritisk sygdom udløber ved første betalingsdag efter du er fyldt 25 år.

Se listen over alle dækningsberettigede sygdomme i forsikringsbetingelserne

Tilvalg

Dette tilvalg sikrer, at du kan få den nødvendige hjælp efter en ulykke - fx hjælp til rengøring eller transport. Med Omsorg får du følgende:

 • Rengøringshjælp i minimum to timer per gang i op til 20 timer.
 • Kørsel til planlagte behandlinger - i alt op til seks gange tur/retur. 
 • Hjælp til pleje i hjemmet i op til 20 timer.
 • Økonomisk kompensation hvis du kommer ud for en ulykke, og bliver indlagt på hospital i mindst fem sammenhængende dage. Det udbetalte beløb er 300 kr. pr dag. Dog max i 12 måneder.

Du får udbetalt et engangsbeløb, hvis du ved en ulykke får et knoglebrud, et helt eller delvist overrevet korsbånd, eller en totalt overrevet akillessene.

Knoglebrud er dækket ved følgende tilfælde:

 • Kraveben
 • Skulder
 • Over- og underarm
 • Albue
 • Mellemhånd (den del af hånden mellem håndroden og fingrene)
 • Ryg
 • Bækken
 • Hoftelår- og underben
 • Mellemfod (den del af foden mellem fodroden og tæerne)

Du kan ikke få strakserstatning ved følgende tilfælde:

 • Brud på fingre og tæer
 • Isolerede ledbåndsskader
 • Andre knogler og skeletdele end nævnt
 • Menisklæsion i knæ

Ved tyggeskader dækkes 50 % af udgiften til behandling.

Forsikringen dækker almindelige tandlægeudgifter på tænder, tandkød og kæbeknogler. Her dækkes op til 20.000 kr. pr forsikringsår. Egenbetaling udgør 500 kr.

Hvad koster tilvalgene for min forsikring?

Ønsker du at tilføje eller fjerne et tilvalg til din eksisterende Ulykkesforsikring, kan du gøre det via Min Side. Du kan også se, hvad tilvalget koster med det samme.

Disse vilkår gælder Personforsikring købt fra den 1. juni 2023 

Fra den 1. juni erstatter Personforsikring Ulykkesforsikring, og du kan derfor ikke længere købe en Ulykkesforsikring. Har du allerede en Ulykkesforsikring hos IDA Forsikring, beholder du din Ulykkesforsikring på samme vilkår, som du er vant til.

Har du købt en Ulykkesforsikring før 1. juni 2023?

Læs mere om Ulykkesforsikring købt før 1. juni 2023

Hvis du allerede har en Ulykkesforsikring hos IDA Forsikring, og du vil skifte til den nye Personforsikring, skal du kontakte os på telefon 70 21 01 91.