Personforsikring til studerende

Når du er ung, føler du dig uovervindelig og heldig. Men faktum er, at du ikke kan forudse en ulykke eller et uheld. Med IDAs Personforsikring får du en Ulykkesforsikring, du kan regne med.Du er dækket 24/7

Du er dækket 24/7

Du er dækket i Danmark og resten af verden - også når du dyrker farlig sport eller står på ski.

Dækker dine behandlinger

Dækker dine behandlinger

Dækker behandling hos fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør, kraniosakralterapeut og psykolog efter en ulykke.

Få udbetalt strakserstatning

Få udbetalt strakserstatning

Du får udbetalt et engangsbeløb, hvis du ved en ulykke får knoglebrud eller skade i korsbånd eller helt overrevet akillessene.

Hvad er en Personforsikring? 

Med en Personforsikring er du dækket, hvis du kommer til skade ved en ulykke. Du er dækket ved alle former for sport og ved MC/knallert-kørsel.  

Du kan få hjælp til behandling og få udbetalt erstatning, hvis du får varige mén. Med en Personforsikring er du dækket 24/7, både i Danmark og i udlandet. Som studerende får du desuden din Personforsikring til en særlig fordelagtig studiepris.

Hvad dækker en Personforsikring for studerende?

Skemaerne er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Dækninger
Altid med

Du er dækket, hvis du får varige fysiske skader efter en ulykke med varige mén på 5 % eller derover. Fx hvis du får varige mén efter fald på cykel, ved stik fra insekt/kanyle eller ifm. fødsel.

Dækker, hvis du får varige psykiske mén som følge af en ulykke, du eller en i din nærmeste familie har været involveret i.

Du er dækket ved al slags sport - også MC-kørsel.

Dækker transport fra ulykkesstedet til nærmeste behandlingssted.

Dækker behandlinger efter en ulykke hos fx følgende: Fysioterapeut, kiropraktor, zoneterapeut, akupunktør, osteopat og kraniosakral-terapeut. Forsikringen dækker i op til 12 måneder eller indtil méngraden er fastslået. Du kan også få dækket op til 20 timers psykologbehandlinger. 

Dine efterladte får udbetalt erstatning, hvis du dør som direkte følge af en ulykke.

Du får udbetalt et engangsbeløb, hvis du ved en ulykke får et knoglebrud, et helt eller delvist overrevet korsbånd, eller en totalt overrevet akillessene.

Knoglebrud er dækket ved følgende tilfælde:

 • Kraveben
 • Skulder
 • Over- og underarm
 • Albue
 • Mellemhånd (den del af hånden mellem håndroden og fingrene)
 • Ryg
 • Bækken
 • Hoftelår- og underben
 • Mellemfod (den del af foden mellem fodroden og tæerne)

Du kan ikke få strakserstatning ved følgende tilfælde:

 • Brud på fingre og tæer
 • Isolerede ledbåndsskader
 • Andre knogler og skeletdele end nævnt
 • Menisklæsion i knæ

Forsikringen kan give forhøjet erstatning ved visse former for amputation eller tab af syn eller hørelse.

Der udbetales dobbelterstatning ved varigt mén på 30 % eller derover som følge af et ulykkestilfælde.

Dækker udgifter til tandbehandling efter ulykkestilfælde.

Ved tyggeskader dækkes 50 % af udgiften til behandling.

Tilvalg

Med Sygdom kan du få økonomisk kompensation, hvis du bliver ramt af en sygdom og bliver indlagt på hospitalet i mindst fem sammenhængende dage, har behov for ekstra transport til behandling (maks. 6 gange og op til 50 km) eller får behov for rengøringshjælp.

Med Sygdom er du også dækket, hvis du rammes af visse kritiske sygdomme, som fx nedenstående:

 • Epilepsi
 • Meningitis forårsaget af bakterier
 • Følger af en borrelia-infektion
 • Leddegigt
 • Visse typer af kræft
 • Kronisk nyresvigt

Se listen over alle dækningsberettigede sygdomme i forsikringsbetingelserne

Dette tilvalg sikrer, at du kan få den nødvendige hjælp efter en ulykke - fx hjælp til rengøring eller transport. Med Omsorg får du følgende:

 • Rengøringshjælp i minimum to timer per gang i op til 20 timer.
 • Kørsel til planlagte behandlinger - i alt op til seks gange tur/retur. 
 • Hjælp til pleje i hjemmet i op til 20 timer.
 • Økonomisk kompensation hvis du kommer ud for en ulykke og bliver indlagt på hospital i mindst fem sammenhængende dage. Det udbetalte beløb er 300 kr. pr dag. Dog max i 12 måneder.

Med dækningen Sundhed får du med en lægehenvisning hurtigere adgang til udredning og behandling på privathospital.

Her dækkes udgifter til:

 • Diagnose
 • Behandling
 • Genoptræning – efter operation

Tandbehandling dækker almindelige tandlægeudgifter på tænder, tandkød og kæbeknogler. Her dækkes op til 20.000 kr. pr forsikringsår. Egenbetaling udgør 500 kr.

Hvad koster tilvalgene for min forsikring?

Ønsker du at tilføje eller fjerne et tilvalg til din eksisterende Personforsikring, kan du gøre via Min Side. Du vil også kunne se, hvad tilvalget koster med det samme.

Disse vilkår gælder Personforsikring købt fra den 1. juni 2023 

Fra den 1. juni erstatter Personforsikring Ulykkesforsikring, og du kan derfor ikke længere købe en Ulykkesforsikring. Har du allerede en Ulykkesforsikring hos IDA Forsikring, beholder du din Ulykkesforsikring på samme vilkår som du er vant til.

Har du købt en Ulykkesforsikring før 1. juni 2023?

Læs mere om Ulykkesforsikring købt før 1. juni 2023

Hvis du allerede har en Ulykkesforsikring hos IDA Forsikring, og du vil skifte til den nye Personforsikring, skal du kontakte os på telefon 70 21 01 91.