Hvem er IDA Forsikring?

IDA Forsikring er et tilbud til dig og din familie om at tegne forsikringer med gode dækninger til lavere priser. Som selvstændig forening arbejder IDA Forsikring for IDAs medlemmer.

IDA Forsikring er en selvstændig forening og ledes af sin egen bestyrelse, som suverænt bestemmer produktudbud og prisniveau. Der er således ingen aktionærer, der skal have et udbytte, men derimod medlemmer, der skal rådgives.

Præmierne kan holdes på et meget lavt niveau, fordi medlemmerne passer på deres ting og fordi IDA Forsikring drives særdeles effektivt. Dette understreges af et meget lavt omkostningsniveau.

Al forsikringsrådgivning udføres af IDA Forsikrings egne rådgivere, men behandling af skader foretages af de forsikringsselskaber, vi samarbejder med: Tryg Forsikring A/S, Topdanmark, Aon, Mølholm Forsikring, Dansk Tandforsikring og Help Forsikring.