Hvad dækker en netbankforsikring?

I takt med at netbankindbrud sker oftere og oftere, stiger behovet for forsikring også. 

Med netbankforsikring (Netbank Risk Solution) har du mulighed for at få erstatning, hvis hackere får adgang til virksomhedens netbankkonto. Uden en forsikring risikerer du at gå konkurs, da banken ikke yder erstatning.

Netbankforsikringen dækker:

  • Tab på indestående på konti i Europa – også hvis du har tilknyttet en kassekredit til kontoen.
  • Tab hvis en medarbejder bruger netbank via sin hjemmearbejdsplads (med det hardware/software som virksomheden har stillet til rådighed).

Forsikringen giver som nævnt kun erstatning, hvis der er tale om europæiske konti. Det har dog ikke noget betydning, hvorfra netbankindbruddet sker.

Klik her og læs mere om netbankforsikringen, og hvordan den dækker.