Må jeg arbejde midlertidigt eller deltid?

Når du modtager penge fra din lønsikring, er der særlige regler for deltids- og midlertidigt arbejde. 

Du kan tage midlertidigt arbejde i op til 12 måneder og deltidsarbejde i op til 29,6 timer om ugen. Hvis du tager et midlertidigt arbejde, skal du give Topdanmark (som vi udbyder forsikringen i samarbejde med) besked, inden du begynder at arbejde. Du skal aftale med Topdanmark om de to arbejdsløshedsperioder skal betragtes som én eller to arbejdsløshedsperioder.

Regler for deltidsarbejde

Hvis du tager deltidsarbejde i op til 29,6 timer om ugen, kan du fortsat få udbetalinger fra lønsikringen. Udbetalingerne vil dog være begrænset af, at du maksimalt kan få udbetalt 90 % af den løn, du havde før du blev arbejdsløs. For at få udbetalinger fra lønsikringen, er det et krav, at:

  • du var afskediget, før du accepterede deltidsarbejdet.
  • du bliver ansat hos en anden arbejdsgiver end den, som fyrede dig.
  • du står til rådighed for et fuldtidsjob på arbejdsmarkedet.
  • du er aktivt jobsøgende.