It-rådgiveransvarsforsikring

Forsikringen er skræddersyet til dig, der har en it-virksomhed og rådgiver kunder. Du har mulighed for at købe forsikringen allerede nu.

Som rådgivende it-virksomhed kan du blive mødt af erstatningskrav, hvis du eller en medarbejder har rådgivet en kunde fejlagtigt. Med en It-rådgiveransvarsforsikring er du heldigvis dækket, hvis rådgivningen ender i et økonomisk tab for kunden.

Kontraktbrud

Kontraktbrud

Forsikringen dækker, hvis virksomheden bliver mødt af et erstatningskrav på grund af fejlagtige it-ydelser.

Retroaktiv dækning

Retroaktiv dækning

 Uanset, hvornår skaden er sket, har du mulighed for at få dækning.

Ingen bagud</br>regulering

Ingen bagud
regulering

Vi fastsætter din præmie, når du tegner forsikringen - det vil sige med udgangspunkt i nuværende omsætning.

Hvad dækker It-rådgiveransvarsforsikringen? 

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

It-rådgiveransvarsforsikring
Altid med

Forsikringen dækker i de tilfælde, hvor du eller en medarbejder fejlrådgiver en kunde og det resulterer i et økonomisk tab. Forsikringen dækker også i de situationer, hvor der er tale om grov uagtsomhed, men er fejlen begået med vilje, dækker forsikringen ikke.

Leverer du en it-ydelse eller et it-produkt, som er defekt eller bliver direkte årsag til en skade, vil produktansvaret dække de tabte omkostninger for kunden.

Du får hjælp, hvis din virksomhed bliver gjort erstatningsansvarlig for en skade, som er sket i forbindelse med virksomhedens almindelige aktiviteter. Vi tilpasser naturligvis dækningen til din it-virksomhed, så den er skræddersyet til jeres behov. 

Forsikringen dækker, hvis virksomheden bliver mødt af et erstatningskrav på grund af fejlagtige it-ydelser, teknologi- eller kommunikationsprodukter. Hvis ydelsen eller produktet fx ikke opfylder de aftalte specifikationer eller tiltænkte funktion. Der kan også være tale om kontraktbrud, hvis produktet eller ydelsen ikke opfylder lovpligtige krav til kvalitet, funktion eller sikkerhed.

Forsikringen dækker krav, som en kunde rejser mod dig retroaktivt. Det vil sige, at forsikringen dækker, selvom kravet bliver rejst på grund af en fejl, som er sket, før forsikringen er købt. Det er dog vigtigt at pointere, at forsikringen ikke dækker, hvis I har kendskab til at kravet bliver rejst, når I køber forsikringen.

Forsikringen inkluderer en omkostningsdækning (op til 1.000.000 kr.) for en nøglemedarbejders dødsfald (fx en partner eller en direktør) eller permanent uarbejdsdygtighed til fx rekruttering, PR/kommunikation eller andet. 

Forsikringen dækker også kommunikationsomkostninger (op til 1.000.000 kr.) til at udbedre/neutralisere virksomhedens omdømme, hvis den fx via medierne er blevet omtalt negativt.