Indboforsikring til studerende - købt før den 3. september 2018

Her kan du læse, hvordan din Rejseforsikring dækker og downloade betingelser. 

Indboforsikring
Basisdækning

Indboforsikringen dækker dine ejendele - fx computer, smartphone, tøj og møbler. Husk, at forsikringen også dækker din roommate.

Forsikringen dækker dit indbo i tilfælde af brand, tyveri eller vandskade.

Ansvarsforsikringen dækker, hvis du kommer til at gøre skade på andre personer, fx hvis du kommer til at cykle ind i en fodgænger, som kommer til skade.

Forsikringen dækker cykeltyveri og hærværk.

Forsikringen giver dig mulighed for at få psykologisk krisehjælp. Retshjælp er relevant, hvis der fx er usikkerhed omkring, hvem der har skylden for en skade.

Selvrisiko er det beløb, du selv skal betale for at få dækket en skade. Her har du mulighed for at vælge 0 kr. eller 1.280 kr.

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Tilvalg til indboforsikring
Tilvalg

Når du har cykler, som koster mere end 14.700 kr. (indeks 2018), anbefaler vi, at du køber udvidet dækning.

Tilvalg

Med en fejl- og uheldsforsikring i baggagen er du sikret erstatning, hvis du fx kommer til at tabe din smartphone i toilettet. Vær opmærksom på, at selvrisikoen på Fejl- og uheldsforsikringen er fast. For funktionsfejl er selvrisikoen på 500 kr,, mens den for pludselige skader er 1.000 kr.

Tilvalg