Hvad er en rejseforsikring?

”At rejse er at leve”, men kommer du ud for en ulykke, stopper glæden brat. Særligt hvis du ikke er forsikret. Da vil du højest sandsynligt komme til at betale de udgifter, der er forbundet med din behandling.

Uden en rejseforsikring har du samme rettigheder som borgerne i det land, du rejser i (gælder EU og EØS-lande, hvis du har medbragt det blå sygesikringskort). Det betyder, at du med stor sandsynlighed skal betale for fx et læge- eller sygehusbesøg, da de færreste lande har et gratis sundhedssystem som vores. Inden du tager til udlandet, er det derfor en rigtig god ide at købe en rejseforsikring. Den kan du bruge, hvis uheldet er ude. Rejser du uden for EU, uden en rejseforsikring, er du slet ikke dækket - heller ikke af det blå sygesikringskort. 

Hvad kan jeg bruge min rejseforsikring til?

Udover at kunne få erstatning til fx lægehjælp eller behandling på et hospital, er der flere andre situationer, hvor du kan bruge din rejseforsikring. Afhængigt af, hvem der udbyder forsikringen, er der forskellige dækninger.
IDA Forsikring tilbyder fx

  • En rejseforsikring, der dækker dig i Europa eller Verden.
  • En forsikring, der kan dække alle dine rejser på et år. Dog max. 60 rejsedage pr. rejse.
  • En forsikring, der dækker hele husstanden og ikke kun den person, som har tegnet forsikringen.
  • Hjemtransport til Danmark, hvis du eller et nært familiemedlem bliver syg, kommer til skade eller dør.

Læs mere om IDA Forsikrings Rejseforsikring.

Er jeg ikke dækket af mit gule sygesikringsbevis (sundhedskort)?

Nej, det er du ikke for fet gule sygesikringsbevis (sundhedskortet) gælder kun til læge- og hospitalsbesøg i Danmark. Det er derfor vigtigt, at du medbringer det blå EU-sygesikringskort på rejser til EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein.

Det blå EU-sygesikringskort sikrer dig kun behandling på lige fod med borgerne i det land, du rejser i. Det er derfor en god ide også at have en rejseforsikring. Uden en rejseforsikring kommer du måske selv til at betale for lægehjælp. Det kan blive meget dyrt afhængig af hvilken behandling, du har brug for.

Læs, hvordan det blå og gule sygesikring dækker ift. en rejseforsikring.

Hvor lange rejser dækker en rejseforsikring?

Reglerne for, hvor lange rejser en rejseforsikring dækker, er lidt forskellige. IDA Forsikrings Rejseforsikring dækker dig i max. 60 dage. Du skal derfor sørge for at forlænge forsikringen, hvis du rejser i længere tid. 

Du skal kontakte Tryg Forsikring på 70 33 25 25 , hvis du vil udvide din rejseforsikring til at dække dig i mere end 60 dage.

Ændret dækning

Vær særlig opmærksom på, at hvis Tryg forlænger din rejseforsikring, er følgende dækninger ikke inkluderet:

  • Erstatningsrejse
  • Ødelagte rejsedøgn

Dækningerne bortfalder for hele rejseperioden.

Læs mere i betingelserne.