Hvad er en gruppelivsforsikring?

En gruppelivsforsikring er til dig, der gerne vil sikre din familie økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg, invalid eller dør.

Du kan købe en gruppelivsforsikring, når fylder 18 år og har et godt helbred. Når du køber forsikringen, får du et skema, hvor du skal svare på en række spørgsmål omkring dit heldbred.

Kombineret gruppeliv- og gruppeulykkesforsikring

Køber du forsikringen gennem IDA Forsikring, får du en kombineret gruppeliv- og gruppeulykkesforsikring.

  • Gruppeliv giver økonomisk kompensation, hvis du bliver invalid, dør eller får en kritisk sygdom.
  • Gruppeulykkesforsikringen udløser kompensation, hvis du kommer ud for en ulykke, der medfører varigt mén over 5 %.

Du skal være opmærksom på, at forsikringen både dækker dig i fritiden og på arbejdspladsen.

Hvad dækker forsikringen?

Forsikringen dækker, hvis du bliver kritisk syg, invalid, dør eller får varigt mén på 5 % eller derover. Varigt mén er en medicinsk definition, der bliver brugt til at vurdere skadens art og omgang. 

Eksempler på, hvad der kan give økonomisk kompensation:

Du er ikke i stand til at arbejde Du bliver kompenseret, hvis du ikke er fyldt 60 år og mister din erhvervsevne med mere end to tredjedele. Kompensationen er aktuel, hvis du kommer ud for en ulykke eller en sygdom, som opdages, mens du er forsikret.
Du bliver alvorligt syg Forsikringen kompenserer dig økonomisk, hvis du får konstateret en kritisk sygdom, som fx muskelsvind eller Parkinsons. 

Du kan se listen over de kritiske sygdomme, som udløser erstatning længere nede på siden.

Du får varigt mén Du bliver kompenseret, hvis du kommer ud for en ulykke, der medfører varigt mén på 5 % eller derover. 
Du får en tandskade IDA Forsikrings Gruppelivsforsikring indeholder en særlig tandskadedækning, som blandt andet giver kompensation ved tyggeskader.
Du dør Dine pårørende får økonomisk erstatning, hvis du dør som følge af en alvorlig ulykke eller kritisk sygdom. Det er dog vigtigt at nævne, at forsikringen ikke udløser en erstatning, hvis den afdøde har deltaget aktivt i krig.

Hvornår kan jeg ikke længere få økonomisk kompensation?

Du kan købe en gruppelivsforsikring fra den dag, du fylder 18 år.
Forsikringen ophører - afhængigt af de dækninger, du har valgt:

  • Ved udgangen af den måned, hvor du fylder 60 år (kritisk sygdomsdækning).
  • Ved udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 60 år (invalidesumsdækning).
  • Ved udgangen af det kalenderår, hvor du fylder 67 år (dødsfaldsdækning og gruppeulykkesdækning).

Hvor meget kan jeg få udbetalt? 

Hvor meget, du eller dine pårørende får udbetalt, afhænger af, om der er tale om kritisk sygdom, invaliditet eller dødsfald. For at se, hvor meget du kan få udbetalt, skal du downloade dette faktaark.