Hvad er en Arv & Samlivsforsikring?

Få hjælp og rådgivning med en Arv & Samlivsforsikring, og bliv klogere på, hvordan du skal forholde dig til forskellige begivenheder i dit liv. 

Du kan bl.a. bruge en Arv og Samlivsforsikring præventivt ved at få et familietjek. Familietjekket er en samtale mellem dig og en advokat. Advokaten tager udgangspunkt i dit liv og fortæller, hvad der vil være fornuftigt at gøre proaktivt i forhold til fx ægtepagt, samejeaftale etc.

Hvad dækker en Arv & Samlivsforsikring?

Forsikringen dækker advokatrådgivning, der er relateret til før, under og efter, at en tvist foreligger. Det kan fx være, når du ikke kan blive enig med din ekskone om, hvordan samværet med jeres børn skal være.

Herunder er eksempler på sager og situationer, hvor du kan bruge Arv & Samlivsforsikringen.

Børnesager Du kan fx få hjælp til at udarbejde et børnetestamente eller få vejledning til, hvordan du kan håndtere en konflikt om forældremyndighed.
Skilsmisse og separation Få gode råd om, hvordan du opretter en bodelingsaftale, eller få vejledning om, hvilke vilkår der skal gælde for en skilsmisse.
Skifteretten Hvad skal du rent praktisk gøre, hvis en af dine nærmeste dør? Hvordan skal dødsboet behandles, og hvad skal du gøre, når du skal møde i skifteretten? Det kan du fx få hjælp til at håndtere.
Arvestrid Få hjælp til og vejledning om, hvordan du undgår at havne i en arvekonflikt eller få information om dine rettigheder, hvis konflikten er en realitet.
Ægtepagt, samlivskontrakt eller testamente Brug forsikringen til at få udarbejdet en ægtepagt, en samlivskontrakt eller et testamente. På den måde er både du og din partner sikret de bedste vilkår, hvis I bliver skilt, eller når en af jer går bort.
Nabostridigheder

Få rådgivning og hjælp til, hvordan du kan løse nabostridigheder. Forsikringen giver dig fx mulighed for at få hjælp til sager inden for naboret:

 • Sager om fælles hegn.
 • Sager om overholdelse eller aflysning af servitutter.
 • Sager om støj-, lugt-, indbliks- og skyggegener.
 • Tvister om skel.
 • Erstatning ved selvtægt.

Hvad dækker Arv & Samlivsforsikringen ikke?

Forsikringen dækker ikke i de situationer, hvor du allerede er opmærksom på, at skaden er sket. Du kan fx ikke få hjælp, hvis:

 • Myndighederne allerede er involveret i sagen.
 • Du har modtaget brev fra Statsforvaltningen.

Derudover er følgende eksempler på typer af sager, som ikke er dækket:

 • Sager om boligkøb - fx udarbejdelse af skøde eller gennemlæsning af kontrakt.
 • Sager efter serviceloven.
 • Udlændingesager; herunder sager om asyl, ophold og familiesammenføring.
 • Adoptionssager.
 • Sager om generationsskifte.
 • Ansættelsesret*.
 • Kontraktforhold*.

* Rådgivning om disse emner er en del af dit IDA-medlemskab. 

Hvorfor er det en god idé at købe Arv- & Samlivsforsikringen?

Objektiv rådgivning Det kan være svært at løse en konflikt – særligt hvis den opstår mellem dig og et nært familiemedlem. Det kan derfor være rart at få hjælp af en advokat, som ikke har nogle følelser i klemme, og som ser objektivt på sagen.
Præventivt De færreste gifter sig med den tanke, at ægteskabet skal ende i en skilsmisse. Faktum er, at 48 % af alle danske ægteskaber bliver opløst. Det, at der opstår arvekonflikter mellem de efterladte, når et familiemedlem dør, ligger også fjernt for de fleste. Netop fordi vi ikke bryder os om at tænke på fremtidens konflikter, undgår mange af os helt at tage stilling. Det kan desværre koste dig dyrt – både personligt og økonomisk. Vælger du at investere i en Arv & Samlivsforsikring får du 10 timers rådgivning, som du kan bruge, hvis behovet opstår. Det, synes vi, er en god investering i både dig og din familie.
Økonomi Økonomien er vigtig. Fra den dag du køber en Arv & Samlivsforsikring, har du adgang til 10 timers advokatrådgivning. Den anslåede markedspris for en enkelt advokattime er 2.000 kr. - dvs. 20.000 kr. for 10 timer. Din pris for en forsikringen er 1.430 kr. om året.