Husforsikring - købt før den 1.oktober 2018

Her kan du læse, hvordan din Husforsikring dækker og downloade betingelser. 

Husforsikring (villa)
Dækning

Dækker skader forårsaget af brand og elskader. Det vil sige skader på de elektriske ledere eller komponenter samt skader, der kommer af pludselig tilsodning.

Forsikringen dækker utætheder i skjulte rør og stikledninger samt fejl i skjulte elkabler til rumopvarmning. Derudover dækker forsikringen eventuelle følgeskader på huset.

Vær opmærksom på, at der er en fast selvrisiko på rør- eller kabelskader. Læs evt. mere i betingelserne. 

Tilvalg

Grunddækningen består af følgende:

  • Hus- og grundejerforsikring - dækker en lang række skader, som du ikke selv er herre over - fx skader, som opstår som følge af storm-, skybrud eller tyveri og hærværk.
  • Udvidet forsikring - dækker pludselige skader i dagligdagen - fx hvis du taber en bøtte maling på trægulvet.
  • Glas- og sanitetsforsikring - dækker brud på glas og sanitet - fx vinduer, badekar eller keramiske kogeplader.

Tilvalg

Stikledningsforsikring dækker skader på de vand-, varme, el- og afløbsinstallationer, der er nedgravet mellem huset og hovedledningerne. 

Tilvalg

Forsikringen dækker skader på træværk efter insekt- eller svampeangreb. Rådskader er også dækket. Ved rådskader skelner vi dog mellem synligt og skjult træværk. Læs mere om dette i betingelserne

Tilvalg

Skemaerne er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.