Gruppelivsforsikring købt før den 1. januar 2020

Har du en Gruppeliv som er købt før d. 1. januar 2020. Her kan du læse, hvordan din Gruppelivsforsikring dækker og downloade betingelser.

Forsikringen dækker

Gruppelivsforsikring
Altid med

Mister du din erhvervsevne (det vil sige, at du ikke er i stand til at arbejde) med mere end to tredjedele før du fylder 60 år, udbetaler vi erstatning. Vær opmærksom på at din tilstand skal vurderes som stationær; det vil sige, når lægen skønner, at din helbredstilstand ikke kan blive bedre. 

Ved visse kritiske sygdomme som opstår inden du fylder 60 år, kan du få økonomisk kompensation. Du kan se, hvilke sygdomme, der udløser en forsikringssum i vores faktaark om forsikringen.

Ved dødsfald udbetaler vi erstatning til de nærmeste pårørende; uanset om det skyldes ulykke eller sygdom. Dog kan vi ikke udbetale erstatning, hvis afdøde har deltaget aktivt i krig, oprør eller lignende. 

Gruppeulykkesforsikringen dækker ulykker, der medfører varigt mén på 5 % og derover. Dækningen træder ikke kun i kraft ved skader, der er sket ved ydre påvirkning. Du får også erstatning for skader, der opstår pludseligt; fx forvridninger i ryggen. 

Forsikringen indeholder en tandskadedækning, som fx dækker tand- og tyggeskader.

Skemaerne er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.