Generalforsamling

Generalforsamlingen i IDA Forsikring finder sted næste gang 16. maj 2023, kl 20.00-21.00.

Dagsorden for generalforsamling i IDA Forsikring 16. maj 2023, kl. 20.00-21.00:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab for gruppen
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Forslag til vedtægtsændringer
  6. Indkomne forslag
  7. Valg i henhold til vedtægterne
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Kun medlemmer med gyldigt adgangskort har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.
Adgangskort kan rekvireres hos IDA Forsikring senest fem arbejdsdage før generalforsamlingsdagen.

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest 15 arbejdsdage før generalforsamlingen.

Kandidater til de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesposter skal sende meddelelse om deres kandidatur, således at det er sekretariatet i
hænde senest 15 arbejdsdage før generalforsamlingen.