Generalforsamling

IDA Forsikring afholder ordinær generalforsamling næste gang tirsdag d.29/5 2018 kl. 17.00-18.00 i IDA-huset.

Til generalforsamlingen følger vi dagsordenen fra vedtægterne.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab for gruppen
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i henhold til vedtægterne
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt