Generalforsamling

Der er ordinær generalforsamling en gang om året i IDA Forsikring, IDAs Forsikringsgruppe – Forsikringsagentvirksomhed. Den bliver afholdt i IDA-huset. Næste generalforsamling er den 28. maj 2019 kl. 19.00.

Til generalforsamlingen følger vi dagsordenen fra vedtægterne.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab for gruppen
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i henhold til vedtægterne
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt