Generalforsamling

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i IDA Forsikring torsdag den 28. maj 2020, kl. 19.00-20.00 i IDA-huset, Kalvebod Brygge 31-33, København.

Generalforsamlingen finder som udgangspunkt sted som et fysisk møde, men afhængig af reglerne for, hvor mange der må forsamles til et fysisk arrangement, grundet Corona-situationen, kan det være, at den vil blive transmitteret elektronisk/virtuelt.

Alle tilmeldte deltagere vil i givet fald få besked med nærmere instruktioner for deltagelse.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af regnskab for gruppen
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  • Indkomne forslag
  • Valg i henhold til vedtægterne
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne i år være bestyrelsen i hænde senest mandag den 18. maj 2020.

Forslag indsendes til IDA Forsikring, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V, telefon 33 18 46 03, mail: mok@ida.dk.

Kun medlemmer med gyldigt adgangskort har adgang til generalforsamlingen. Stemmeret på generalforsamlingen har alene medlemmer, som også er medlemmer af Ingeniørforeningen, IDA. Adgangskort skal i henhold til vedtægterne i år rekvireres senest onsdag den 20. maj 2020 hos IDA Forsikring, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V, telefon 33 18 46 03, mail: mok@ida.dk.