Generalforsamling

IDA Forsikring afholder en gang om året ordinær generalforsamling i IDA-huset. 

Til generalforsamlingen følger vi dagsordenen fra vedtægterne.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab for gruppen
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i henhold til vedtægterne
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt