Generalforsamling

Hold øje med siden og bliv opdateret på, hvornår vi afholder næste generalforsamling.

Generalforsamlingen finder som udgangspunkt sted som et fysisk møde, men afhængig af reglerne for, hvor mange der må forsamles til et fysisk arrangement, grundet Corona-situationen, kan det være, at den vil blive transmitteret elektronisk/virtuelt.

Alle tilmeldte deltagere vil i givet fald få besked med nærmere instruktioner for deltagelse.

Dagsorden for sidste år generalforsamling ifølge vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af regnskab for gruppen
  • Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  • Indkomne forslag
  • Valg i henhold til vedtægterne
  • Valg af revisor
  • Eventuelt