Generalforsamling

Der er ordinær generalforsamling en gang om året i IDA Forsikring, IDAs Forsikringsgruppe – Forsikringsagentvirksomhed. Den bliver afholdt i IDA-huset. 

Til generalforsamlingen følger vi dagsordenen fra vedtægterne.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af regnskab for gruppen
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  5. Indkomne forslag
  6. Valg i henhold til vedtægterne
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt