Fejl- og uheldsforsikring

Taber du din nye mobiltelefon, spilder et glas rødvin i din sofa eller kommer du til at vælte en kop kaffe i din computer?

Med en Fejl- og uheldsforsikring (supplement til din Indboforsikring) er du dækket, hvis der pludselig opstår en fejl i dit elektronik eller der sker en pludselig skade på noget af dit indbo i hjemmet. 

Pludselige skader

Pludselige skader

Forsikringen dækker, hvis du fx snubler over gulvtæppet og dine briller går i stykker.

Alt elektronik

Alt elektronik

Forsikringen dækker alle dine elektroniske apparater. Du behøver derfor ikke længere købe dyre engangsforsikringer.

Funktionsfejl

Funktionsfejl

Forsikringen dækker, hvis din vaskemaskine pludselig ikke vil vaske mere. 

Forsikringen dækker

Fejl- og uheldsforsikring
Dækning

Forsikringen dækker skader, der sker inde i dine elektriske apparater, fx hvis din 3 år gamle vaskemaskine ikke vil vaske mere. Dine elektriske apparater er dækket i 4 år fra første købsdato.

Pludselig skade, der dækker pludselig skade på dine indbogenstande, fx hvis du taber et glas rødbeder på din hvide sofa.

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Kort om Købeloven

Købeloven omfatter alle køb bortset fra køb af fast ejendom. Den omfatter dermed også alle køb af elektriske apparater som fx tv, hårde hvidevarer, computere, fotoudstyr med mere.

2 års reklamationsfrist

Reklamationsfristen på varer er 2 år. Det betyder, at hvis varen går i stykker inden for 2 år efter købet, så kan du som forbruger klage til butikken.
Hvis varen går i stykker dagen efter reklamationsfristens udløb, har du ingen mulighed for at klage over varen, medmindre der er givet en garanti, som er længere end de 2 år.

I købeloven står der, at forbrugeren skal reklamere i rimelig tid, efter man har opdaget manglen. En reklamation indenfor 2 måneder bliver betragtet som rimelig.
Har du købt en tillægsforsikring, som gælder mere end 2 år fra købsdatoen, skal du melde skader efter de to år til forsikringsselskabet. Fx hvis der kommer en funktionsfejl i din bærbare computer efter 2½ år.
En anden vigtig information i forhold til købeloven, er reglerne om, hvem der skal bevise, at varen var defekt fra starten, fx hvis varen får en funktionsfejl.

Du skal reagere hurtigt

Inden 6 måneder fra du har modtaget varen: Her er der en formodning om, at varen var defekt ved levering. Det betyder samtidig, at det er sælgeren, der skal bevise, at du som forbruger har behandlet varen forkert, hvis han ikke vil anerkende defekten.

Efter 6 måneder, men inden 2 år fra du har modtaget varen: Her er det forbrugeren, der skal bevise, at sælgeren er ansvarlig for defekten. Det vil være omstændighederne i det enkelte tilfælde, der afgør, hvor meget der bliver krævet, for at du som forbruger kan løfte bevisbyrden.

Spørgsmål og svar

Eksempler på funktionsfejl

 • Tv´et eller computeren går pludselig i sort.
 • Vaskemaskinen bliver ved med at vaske uden stop.

Funktionsfejl er indefra kommende skader, som der umiddelbart ikke er nogen synlig forklaring på. Fejl- og uheldsforsikringen dækker funktionsfejl på dine elektriske apparater, der er købt som nye i 4 år fra første købsdato (og som lovligt forhandles i Danmark)

Hvis du køber et brugt elektrisk apparat, er det dækket fra den dato, du anskaffer apparatet og indtil 4 år fra den oprindelige første købsdato. En eventuel skade skal være konstateret og anmeldt inden for denne 4 års periode. Bemærk, at der er en selvrisiko på 500 kr. pr. skade.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Eksempler på en pludselig skade:

 • Du spilder rødvin i din lyse sofa, så den bliver ødelagt.
 • Du kommer til at skubbe computeren på gulvet, så den går i stykker.
 • Du spilder kaffe i tastaturet på din bærbare computer, så den ikke virker mere.
 • Du snubler i gulvtæppet, og taber dine briller, så de går i stykker.
 • Du rammer en lampe med støvsugeren, og lampeglasset går i stykker.
 • Du taber dit digitalkamera, så det går i stykker.

Husk at der er en selvrisiko på 1.000 kr. pr. skade.

Forsikringen dækker pludselige skader på næsten alle private indbogenstande. I forsikringsbetingelserne for din Indboforsikring (familie) kan du se alle de indbogenstande, som Fejl- og uheldsforsikringen dækker.

Fik du svar på dit spørgsmål?

En forsikring er i princippet til for at den kan blive brugt, men alligevel er det vigtigt, at du tænker over, hvor mange skader du anmelder. Anmelder du fx gentagne gange, at du er kommet til at tabe din smartphone i toilettet, kan det i sidste ende med en sanering (forsikringen bliver opsagt). Brug derfor din forsikring med omhu og tænk også over, hvor meget den ødelagte ting har kostet. Kan det betale sig at bruge forsikringen til at få erstatning for en mikroovn til 700 kr.? Eller vil det være smartere at bruge den i forbindelse med dyrere skader?

Inden du anmelder skaden så husk også, at der er en selvrisiko på 500 kr. for funktionsfejl og 1.000 kr. for pludselig skade. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Vi har samlet en række eksempler på fejl/skader, som Fejl- og uheldsforsikringen ikke dækker:

 • Skader på motoriserede haveredskaber, el-scootere og elektriske genstande, der udelukkende er til udendørs brug.
 • Skader, der består af ridser, skrammer og afskalning eller anden kosmetisk skade fx farveforskelle.
 • Skader, der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation eller skader, der sker under reparation.
 • Fejl i og tab af software, data mv. samt pixelfejl.
 • Skader, der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til købeloven.
 • Skader, der skyldes forsæt eller, at sikrede har udvist grov uagtsomhed.
 • Skader, der er forvoldt af dyr.
 • Sodskader fra ikke forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg/ildsted samt levende lys, olielamper, gryder og lignende.
 • Brugte apparater, der var beskadigede på anskaffelsestidspunktet.
Fik du svar på dit spørgsmål?

En emhætte bliver betragtet som en bygningsgenstand, og er derfor ikke omfattet af Fejl- og uheldsforsikringen.

Fik du svar på dit spørgsmål?