Fejl- og uheldsforsikring

Taber du din nye mobiltelefon, spilder et glas rødvin i din sofa eller kommer du til at vælte en kop kaffe i din computer?

Med en Fejl- og uheldsforsikring (supplement til din Indboforsikring) er du dækket, hvis der pludselig opstår en fejl i dit elektronik eller der sker en pludselig skade på noget af dit indbo i hjemmet. 

Pludselige skader

Pludselige skader

Forsikringen dækker, hvis du fx snubler over gulvtæppet og dine briller går i stykker.

Kun 619 kr.

Kun 619 kr.

Undgå dyre engangsforsikringer. For 619 kr. om året får du én forsikring, som både dækker elektronik og pludselig skader.

Funktionsfejl

Funktionsfejl

Forsikringen dækker, hvis din vaskemaskine pludselig ikke vil vaske mere. 

Forsikringen dækker

Fejl- og uheldsforsikring
Dækning

Forsikringen dækker skader, der sker inde i dine elektriske apparater, fx hvis din 3 år gamle vaskemaskine ikke vil vaske mere. Dine elektriske apparater er dækket i 4 år fra første købsdato.

Pludselig skade, der dækker pludselig skade på dine indbogenstande, fx hvis du taber et glas rødbeder på din hvide sofa.

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Spørgsmål og svar

Fejl- og uheld er en tilvalgsdækning til din Indboforsikring, og koster 619 kr. (indeks 2018) om året.

Du betaler 500 kr. i selvrisiko for funktionsfejl og 1000 kr. for pludselige skader.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Eksempler på funktionsfejl

 • Tv´et eller computeren går pludselig i sort.
 • Vaskemaskinen bliver ved med at vaske uden stop.

Funktionsfejl er indefra kommende skader, som der umiddelbart ikke er nogen synlig forklaring på. Fejl- og uheldsforsikringen dækker funktionsfejl på dine elektriske apparater, der er købt som nye i 4 år fra første købsdato (og som lovligt forhandles i Danmark)

Hvis du køber et brugt elektrisk apparat, er det dækket fra den dato, du anskaffer apparatet og indtil 4 år fra den oprindelige første købsdato. En eventuel skade skal være konstateret og anmeldt inden for denne 4 års periode. Bemærk, at der er en selvrisiko på 500 kr. pr. skade.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Eksempler på en pludselig skade:

 • Du spilder rødvin i din lyse sofa, så den bliver ødelagt.
 • Du kommer til at skubbe computeren på gulvet, så den går i stykker.
 • Du spilder kaffe i tastaturet på din bærbare computer, så den ikke virker mere.
 • Du snubler i gulvtæppet, og taber dine briller, så de går i stykker.
 • Du rammer en lampe med støvsugeren, og lampeglasset går i stykker.
 • Du taber dit digitalkamera, så det går i stykker.

Husk at der er en selvrisiko på 1.000 kr. pr. skade.

Forsikringen dækker pludselige skader på næsten alle private indbogenstande. I forsikringsbetingelserne for din Indboforsikring (familie) kan du se alle de indbogenstande, som Fejl- og uheldsforsikringen dækker.

Fik du svar på dit spørgsmål?

En forsikring er i princippet til for at den kan blive brugt, men alligevel er det vigtigt, at du tænker over, hvor mange skader du anmelder. Anmelder du fx gentagne gange, at du er kommet til at tabe din smartphone i toilettet, kan det i sidste ende med en sanering (forsikringen bliver opsagt). Brug derfor din forsikring med omhu og tænk også over, hvor meget den ødelagte ting har kostet. Kan det betale sig at bruge forsikringen til at få erstatning for en mikroovn til 700 kr.? Eller vil det være smartere at bruge den i forbindelse med dyrere skader?

Inden du anmelder skaden så husk også, at der er en selvrisiko på 500 kr. for funktionsfejl og 1.000 kr. for pludselig skade. 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Vi har samlet en række eksempler på fejl/skader, som Fejl- og uheldsforsikringen ikke dækker:

 • Skader på motoriserede haveredskaber, el-scootere og elektriske genstande, der udelukkende er til udendørs brug.
 • Skader, der består af ridser, skrammer og afskalning eller anden kosmetisk skade fx farveforskelle.
 • Skader, der skyldes slitage, mangelfuld vedligeholdelse, fejlbehandling, fejltilslutning, forkert reparation eller skader, der sker under reparation.
 • Fejl i og tab af software, data mv. samt pixelfejl.
 • Skader, der er dækket af en garanti, serviceordning eller sælgers ansvar i henhold til købeloven.
 • Skader, der skyldes forsæt eller, at sikrede har udvist grov uagtsomhed.
 • Skader, der er forvoldt af dyr.
 • Sodskader fra ikke forskriftsmæssigt indrettet fyringsanlæg/ildsted samt levende lys, olielamper, gryder og lignende.
 • Brugte apparater, der var beskadigede på anskaffelsestidspunktet.
Fik du svar på dit spørgsmål?