Får jeg min præmie tilbage, hvis jeg opsiger min forsikring?

Når du er medlem af IDA Forsikring, betaler du naturligvis kun for den periode, du har været forsikret.  

Dine forsikringer dækker for et år ad gangen. Sælger du fx din bil eller dit hus midt i forsikringsåret, får du de seks måneders præmie retur.

Betalingsservice

Har du betalt dine regninger via Betalingsservice, udbetaler vi typisk din præmie den næstkommende første i en måned, efter vi har modtaget din opsigelse.

Læs, hvordan du opsiger en forsikring

Vi udbetaler pengene til dig på din NemKonto.

Girokort

Har du betalt via Girokort, udbetaler vi typisk din præmie den næstkommende første i en måned, efter vi har modtaget din opsigelse. 

Vi udbetaler pengene til dig på din NemKonto.

Særligt for kort opsigelse

Hvis din forsikring bliver opsagt med kort opsigelse - fx ved bil-, hussalg eller forsikringsskifte, vil du få udbetalt din præmie efter fem bankdage. Dette gælder både for betaling via girokort og Betalingsservice.