Spørgsmål til erhvervsrejseforsikring

Med en rejseforsikring i bagagen sikrer du dine medarbejdere, når I tager på forretnings- eller erhvervsrejse.

Forsikringen indeholder en grunddækning med mulighed for fire forskellige tilvalgsdækninger, som du kan sammensætte efter virksomhedens behov.

Her følger en gennemgang af, hvad grunddækningen indeholder:

 • Sygdom og hjemtransport dækker hjemtransport, hvis du eller en medarbejder bliver syg.
 • Sygeledsagelse og tilkaldelse dækker transportudgifter, ophold og kost for 1-3 pårørende, hvis du eller en medarbejder bliver indlagt på hospitalet, transporteret tilbage til Danmark eller dør under rejsen.
 • Hjemkaldelse dækker udgifter til at komme hjem fra rejsen, hvis en af dine nærmeste bliver akut syg, kommer til skade eller dør.
 • Fejlbehandling dækker, hvis du eller en kollega bliver fejlbehandlet af en autoriseret læge.
 • Erstatningsperson dækker transportudgifterne til ny arbejdskraft, hvis du eller en kollega bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde
 • Krisehjælp dækker i forbindelse med, at du eller en kollega har været ude for fx røveri, ulykke eller overfald, som kræver akut krisehjælp.
 • Evakuering dækker udgifter til evakuering, ophold og kost, hvis I på grund af fx en naturkatastrofe er i overhængende livsfare.
 • Eftersøgning og redning dækker udgifter til en eftersøgning, hvis du eller en medarbejder pludseligt forsvinder.
 • Terror dækker udgifter til hjemtransport, hvis landet bliver udsat for terrorangreb.
 • Gidseltagning dækker nødvendige udgifter til hjemtransport til Danmark; evt. ophold på hotel, lokal transport og kost.
 • Tilbageholdelse i forbindelse med krig dækker udgifter til ophold og indenrigstransport i op til tre måneder, hvis der udbyder krig i det land, du opholder dig i.
 • Privatansvar dækker, hvis du eller en medarbejder (som privatperson) er skyld i, at en anden person kommer til skade, eller en genstand går i stykker.

Ønsker du at se, hvilke tilvalgsdækninger, vi tilbyder - så klik her