Spørgsmål til erhvervsrejseforsikring

Hvordan er mine medarbejdere forsikret, når de tager på forretnings- eller erhvervsrejse?

Hvad indeholder grunddækningen for Erhvervsrejseforsikringen?

Forsikringen indeholder en grunddækning med mulighed for fire forskellige tilvalgsdækninger, som du kan sammensætte efter virksomhedens behov.

Her følger en gennemgang af, hvad grunddækningen indeholder:

 • Sygdom og hjemtransport dækker hjemtransport, hvis du eller en medarbejder bliver syg.
 • Sygeledsagelse og tilkaldelse dækker transportudgifter, ophold og kost for 1-3 pårørende, hvis du eller en medarbejder bliver indlagt på hospitalet, transporteret tilbage til Danmark eller dør under rejsen.
 • Hjemkaldelse dækker udgifter til at komme hjem fra rejsen, hvis en af dine nærmeste bliver akut syg, kommer til skade eller dør.
 • Fejlbehandling dækker, hvis du eller en kollega bliver fejlbehandlet af en autoriseret læge.
 • Erstatningsperson dækker transportudgifterne til ny arbejdskraft, hvis du eller en kollega bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde
 • Krisehjælp dækker i forbindelse med, at du eller en kollega har været ude for fx røveri, ulykke eller overfald, som kræver akut krisehjælp.
 • Evakuering dækker udgifter til evakuering, ophold og kost, hvis I på grund af fx en naturkatastrofe er i overhængende livsfare.
 • Eftersøgning og redning dækker udgifter til en eftersøgning, hvis du eller en medarbejder pludseligt forsvinder.
 • Terror dækker udgifter til hjemtransport, hvis landet bliver udsat for terrorangreb.
 • Gidseltagning dækker nødvendige udgifter til hjemtransport til Danmark; evt. ophold på hotel, lokal transport og kost.
 • Tilbageholdelse i forbindelse med krig dækker udgifter til ophold og indenrigstransport i op til tre måneder, hvis der udbyder krig i det land, du opholder dig i.
 • Privatansvar dækker, hvis du eller en medarbejder (som privatperson) er skyld i, at en anden person kommer til skade, eller en genstand går i stykker.

Ønsker du at se, hvilke tilvalgsdækninger, vi tilbyder - så klik her