Ekspeditionstider

Vi bestræber os på at behandle dit forsikringstilbud på tre uger. Men husk, at ekspeditionstiden ikke har nogen betydning for, om du er dækket eller ej.

Fra tilbud til police

Når vi modtager dit forsikringstilbud retur fra dig, går vi hurtigst muligt i gang med behandlingen af tilbuddet. Vi bestræber os på, at alle forsikringstilbud bliver behandlet indenfor tre uger. Der vil dog være perioder, hvor ekspeditionstiden er længere.

Hvad betyder det for mig?

Hvis din forsikring skal træde i kraft med det samme, dvs. at den ikke skal overtages fra et andet forsikringsselskab, vil du modtage policen indenfor den givne ekspeditionstid. Du er også dækket i ekspeditionstiden. Forsikringen dækker fra den dato, du har ønsket; dog tidligst den dag, vi har modtaget forsikringstilbuddet retur fra dig. For bilforsikring dog fra registreringsdatoen og for husforsikringen og fritidshusforsikringen fra den dato, du overtager huset/fritidshuset. Hvis din forsikring skal overtages fra et andet selskab, sørger vi for at sende opsigelsen til dit tidligere selskab indenfor den givne ekspeditionstid. Herefter modtager du din police cirka 1 uge før, forsikringen træder i kraft hos os. Se nedenstående tabel med eksempel på tider.

Svar på mail

Vi besvarer din mail inden for 17 hverdage.

Eksempel på ekspeditionstid

Følgende er et eksempel på, hvornår du kan forvente, at din forsikring træder i kraft hos os, hvis vi overtager den fra dit tidligere forsikringsselskab:

15. marts

Vi modtager dit forsikringstilbud. Forsikringen skal opsiges med kort opsigelse, hvilket vil sige løbende måned + 30 dage.

5. april

Vi sender opsigelse til dit tidligere forsikringsselskab.

1. juni

Forsikringen træder i kraft.

Gode spørgsmål og svar

Ny forsikring
Når du har accepteret dit forsikringstilbud, får vi besked med det samme. Herefter behandler vi tilbuddet. Vi bestræber os på at have din police klar inden for to til tre uger. Nogle gange kan ekspeditionstiden dog være længere. Ekspeditionstiden har ingen betydning for, om du er dækket eller ej. Så snart du har accepteret din forsikring, er du dækket.

Skift fra andet selskab til IDA Forsikring
Hvis IDA Forsikring skal overtage din forsikring fra et andet selskab, sørger vi for at sende opsigelsen til dit nuværende selskab. Du modtager en police cirka en uge før, forsikringen træder i kraft hos os. Dit nuværende selskab dækker indtil IDA Forsikring overtager forsikringen.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ja, du er dækket, selvom du ikke har modtaget en police. Når du laver et tilbud, angiver du den dag, du ønsker at være dækket fra (gælder dog ikke ved selskabsskifte). Køber du fx en rejseforsikring, som du accepterer den 21. november, er du dækket fra denne dato. Du kan derfor roligt tage af sted på ferie, selvom du endnu ikke har fået din police.

Særligt for Bil-, Hus- og Fritidshusforsikring
Har du købt en bilforsikring, dækker den fra bilens registreringsdato. Hus- og Fritidshusforsikringer gælder fra den dato, du overtager huset/fritidshuset.

Fik du svar på dit spørgsmål?