Databeskyttelse og behandling af personoplysninger i IDA Forsikring

Læs om hvordan IDA Forsikring behandler dine personoplysninger i vores arbejde for at forbedre os og øge værdien for besøgende og medlemmer. Det gælder også IDA Forsikrings brug af cookies.  

Som forsikringstager eller medforsikret i IDA Forsikring er du, eller et medlem af din husstand, allerede medlem af Ingeniørforeningen i Danmark, IDA og mange af vores behandlingsaktiviteter er derfor fælles. Derfor er denne side at betragte som et supplement til IDAs primære oplysningsside, som du finder på https://ida.dk/databeskyttelse 

Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt, og vi søger kontinuerligt at opretholde en balance mellem udvikling af foreningen, medlemmernes ønsker og beskyttelsen af det enkelte medlems ret til privatliv. Vi håber du vil bruge lidt tid på at lære vores fremgangsmåder at kende – og har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@ida.dk  

Som forsikringstager i IDA Forsikring og/eller ved anvendelsen af IDA Forsikrings tjenester, betror du os dine oplysninger. Denne side er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til og hvilke rettigheder du har. Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, du vil tage dig tid til at læse indholdet. Husk, at du kan finde indstillinger til administration af dine oplysninger og justere dine præferencer på https://mit.ida.dk   

Særligt vedr. Databeskyttelsesforordningen

Efter Databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger fra dig samt oplysninger om dig fra andre. 

De oplysninger vi skal give dig er følgende: 

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren 
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
 4. Kategorier af personoplysninger 
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere 
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 
 7. Hvor dine personoplysninger stammer fra 
 8. Opbevaring af dine personoplysninger 
 9. Automatiske afgørelser, herunder profilering 
 10. Retten til at trække samtykke tilbage 
 11. Dine rettigheder 
 12. Klage til Datatilsynet 

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

IDA Forsikring er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

IDA Forsikring Forsikringsformidling F.M.B.A 

Kalvebod Brygge 31-33 

1780 København V 

CVR-nummer 19484149 

 Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail på dpo@ida.dk. 

Formålene med, retsgrundlaget samt legitime interesser for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende:

 • For at kommunikere med dig, eksempelvis servicemeddelelser ifm. dine forsikringer og tilbud.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(f) ”legitim interesse” 
 • For at du kan anvende vores tjenester, herunder apps, modtage vores nyhedsbreve, vores forsikringsrådgivning og meget mere.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(b) ”nødvendig af hensyn til opfyldelse af kontrakt” 
 • For at forbedre vores tjenester, blandt andet gennem indsamling af pseudonyme eller anonyme oplysninger om hvilken browser og enhedstype du benytter, hvilke sider der er mest populære og andre statistiske oplysninger.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(f) ”legitim interesse” 
 • For at kunne give dig den ønskede service og bedre tjenester. Lige fra, på baggrund af dine interessetilkendegivelser, at matche hvilke forsikringer, der er mest relevante for dig, til mere komplicerede ting, fx om du som medlem måske ville have gavn af, hvilke tilbud, du finder mest relevante, og hvilke tiltag der kunne være mest relevante for vores medlemmer inden for særlige brancher og sektorer.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(f) ”legitim interesse” 
 • For at gennemføre administrative processer såsom fakturering for det du køber hos os og opbevare dokumentation herfor som påkrævet ved lov.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(f) ”legitim interesse” samt GDPR art.6(1)(c) ”retlig forpligtelse”, jf. bogføringslovens § 10. 
 • For at sikre vores informationssikkerhedssystemer.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(c) ”retlig forpligtelse”, jf. GDPR art. 5(1)(f) samt GDPR art. 32. 
 • For at dokumentere at du er berettiget til at tegne fordelagtige forsikringer via IDA Forsikring som medlem af IDA.  
  • Behandlingshjemmel: GDPR art.6(1)(a) og GDPR art.9(2)(a) ”udtrykkeligt samtykke. 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:  

 • Kontaktoplysninger 
 • Titel og ansættelsessted 
 • Interesser 
 • Enheds- og sessions oplysninger (fx IP adresse, sessionsid, cookies, browser type, dato og tidspunkt) 

Særlige personoplysninger:  

 • Dit medlemskab af IDA (fagforeningsmæssigt tilhørsforhold) 
 • Helbredsoplysninger i det omfang du oplyser os om det, fx ved særlige ønsker til forsikring eller hvis du ønsker vores hjælp ifm. en forsikringsskade. 

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere: 

 • Til samarbejdspartnere i nødvendigt omfang for at levere de ydelser du har bestilt, fx for at du som medlem kan få indtegnet de forsikringer du beder om hos forsikringsselskaberne vi benytter os af. 
 • Af juridiske årsager 

 
Vi videregiver personoplysninger, hvis vi i god tro mener, at det er nødvendigt for at:  

 • Overholde gældende love, bestemmelser, sagsanlæg eller retsgyldige anmodninger fra offentlige myndigheder. 
 • Håndhæve gældende servicevilkår, herunder undersøgelse af potentielle overtrædelser. 
 • Registrere, forhindre eller på anden måde beskytte mod problemer med bedrageri, sikkerhed eller tekniske problemer. 
 • Skadesfriholde IDA Forsikring, vores medlemmer eller offentlighedens rettigheder, ejendom eller sikkerhed, sådan som det kræves eller tillades i henhold til lovgivningen. 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

 •  Dig
 •  Ingeniørforeningen i Danmark, IDA

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på om du er medlem, ikke-medlem eller du er tidligere medlem som nu er udmeldt samt om det er stadig er nødvendigt at beholde dine personoplysninger til vores behandlingsformål, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret. 

Eksempelvis: hvis du kun har opsagte forsikringer og er udmeldt medlem, vil vores medlemssystem automatisk anonymisere/slette dine oplysninger 10 år efter sidste aktivitet, så vi kan hjælpe dig, hvis behovet opstår. 

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender automatiske afgørelser, herunder profilering til brug for at give vores medlemmer og brugere den ønskede service og bedre tjenester. 

Lige fra, på baggrund af dine oplysninger ifm. forsikringsberegneren, at matche hvilke forsikringstilbud, der er mest relevante for dig, til mere komplicerede ting, fx hvilken forsikringspræmie du kan tilbydes, og hvilke tiltag der kunne være mest relevante for vores medlemmer inden for særlige brancher og sektorer. 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor samt i bunden af ethvert nyhedsbrev og på din profilside på https://mit.ida.dk. 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret) 

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse) 

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Du er også velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver direkte på dpo@ida.dk, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger eller har spørgsmål eller forslag til forbedringer af behandlingen i øvrigt.