Spørgsmål til Cyberforsikring

For at gøre det så nemt som muligt for dig, har vi samlet de mest stillede spørgsmål om vores Cyberforsikring lige her. Finder du ikke, hvad du leder efter, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.

Hvordan anmelder jeg skader og hændelser?

  • For akutte hændelser kontakt altid beredskabet. For ikke-akutte hændelser, hvor skaden er afhjulpet på egen hånd, kontakt forsikringsselskabet. 

Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om hvorvidt skaden er omfattet af forsikringen?

  • Kontakt altid beredskabet eller Forsikringsselskabet. Såfremt skaden ikke er dækningsberretiget, har det ingen omkostninger til dig som forsikringstager.

Dækker forsikringen omkostninger til, at genoprette systemer og netværk?

  • Ja, forsikringen dækker omkostninger til genopretning af data, systemer og netværk som følge af virus, DdoS-angreb, medarbejderfejl etc. 

Betales der løsesum ved ransomware eller anden afpresning?

  • Løsesum kan betales, for at afværge et større tab. Dette skal altid forhåndsgodkendes af forsikringsselskabet. 

Dækker I også, hvis en medarbejder svigagtigt stjæler informationer om kunder?

  • Forsikringen dækker som udgangspunkt det erstatningsansvar virksomheden kan pålægges ved ansattes tyveri af data (dog ikke ledende medarbejdere).

Hvad er forskellen på en Cyber- og en Netbankforsikring?

  • Cyberforsikringen dækker skader i forbindelse med omkostninger til genetablering af IT-systemer og netværk, erstatningskrav som følge af brud på fortrolig data samt cyberberedskab, herunder sikkerhedseksperter, juridisk assistance og PR-assistance.
  • Netbankforsikringen dækker elektronisk tyveri, altså hacking af virksomhedens systemer der fører til netbankindbrud, hvor der sker træk fra konto.

Hvad er forskellen på en Cyber- og en Professionel Rådgiveransvarsforsikring?

  • Cyberforsikringen dækker skader i forbindelse med omkostninger til genetablering af IT-systemer og netværk, erstatningskrav som følge af brud på fortrolig data samt cyberberedskab, herunder sikkerhedseksperter, juridisk assistance og PR-assistance.
  • Professionel Rådgiveransvar dækker økonomiske krav fra 3. mand, som sker som følge af fejl eller forsømmelser ved den professionelle rådgivning, der leveres til fx en kunde eller en samarbejdspartner.