Campingvognsforsikring - købt før d. 4. februar 2019

Her kan du læse, hvordan din Campingvognsforsikring dækker og downloade betingelser.

Campingvogns
forsikring
Altid med

Brandforsikringen dækker skader på din campingvogn, der opstår i forbindelse med brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning. Brandforsikringen er obligatorisk og kan derfor ikke fravælges.

Vælg, om du vil have forsikringen med eller uden selvrisiko.

Vælg mellem 0 kr. eller 1887 kr.

Tilvalg

Forsikringen dækker skader på din campingvogn, der fx opstår i forbindelse med et uheld, tyveri og hærværk. Vær opmærksom på, at kaskoforsikringen er obligatorisk og dermed ikke kan fravælges, hvis campingvognen er stationær eller værdien af campingvogn + fortelt er højere end 195.000 kr.

Hvis campingvognen er indregistreret, og der er kaskoforsikring på, indeholder forsikringen en redningsdækning, som er behjælpelig, hvis du kommer ud for et uheld i udlandet.

Kaskoforsikringen indeholder en retshjælpsforsikring. Retshjælpsforsikringen hjælper dig, hvis du får brug for en advokat i forbindelse med en skade, hvor der opstår en uenighed - hvis I fx ikke kan blive enige om, hvem der har ansvaret for skaden.

Som tilvalg til din forsikring kan du vælge at medforsikre din campingvogns indbo (fx service, køkkengrej og møbler).