Behold din løn, hvis du mister dit arbejde

Som medlem af en a-kasse har du ret til at modtage dagpenge, men supplerer du med IDA Lønsikring, kan du bevare op til 90 % af din løn og derved koncentrere dig om din videre karriere med tryghed i økonomien. Husk, at din ægtefælle/samlever også kan købe IDA Lønsikring og nyde samme fordele som dig. 

 

Din økonomi med IDA Lønsikring

Du og din familie har en månedlig økonomi med et råderum, der bliver udnyttet i større eller mindre grad. Forestil jer en situation uden en eller begge indtægter - kan økonomien stadig hænge sammen, eller ønsker I at sikre jer økonomisk? Supplerer du/I a-kassen med IDA Lønsikring, kan I bevare op til 90 % af lønningerne!

Lønsikring i børnefamilien

Faste indtægter er noget af det vigtigste for at skabe trygge rammer om børnenes og familiens udvikling. Ofte er der købt fast ejendom og bil, og mad, tøj, rejser og elektronik er løbende udgifter. Bortfalder den ene eller begge indtægter, kan konsekvenserne være alvorlige. Fx kan det være nødvendigt at sælge boligen eller bilen.

Med IDA Lønsikring kan du og din ægtefælle/samlever bevare op til 90 % af indtægterne i op til et år, og derved er der tid til at finde det næste job uden økonomisk usikkerhed om familien.

Lønsikring hvis du er single

Er du single, har du i sagens natur kun én indtægt. Bortfalder den, kan du blive tvunget til at prioritere mange ting anderledes i dit liv. Måske har du en fast ejendom, som du må sælge, og måske har du børn, som du ikke længere kan give de oplevelser, I gerne vil have sammen.

Med IDA Lønsikring kan du sove lidt bedre om natten i vished om, at du får god tid til at finde det næste job, hvis du bliver afskediget; og vel at mærke med op til 90 % af din nuværende løn.

Lønsikring for jer som par

Er børnene flyttet hjemmefra, eller bor I sammen uden børn, har I etableret nogle værdifulde rammer om jeres liv. I har måske fast ejendom og en eller flere biler, som I bruger til og fra jeres job. Rejser, aktiviteter, gastronomi og oplevelser med familie og venner tæller også i livet og i budgettet.

Mister I en indtægt ved en afskedigelse, skal I givet vis prioritere anderledes, men I kan sikre jeres tryghed i økonomien med IDA Lønsikring, der sikrer op til 90 % af indtægten i op til et år.

Find din dækning

Du og din ægtefælle/samlever kan vælge en månedlig dækning af jeres lønninger fra 2.000 kr. til 40.000 kr. og få 90 % af den nuværende bruttoløn ekskl. arbejdsmarkedsbidrag.

Hvis du på ledighedstidspunktet forventer fx at have en månedsløn på fx 40.000 kr., anbefaler vi, at du køber en Lønsikring med en dækning på 16.000 kr.

Eksempel på hvor meget du får dækket

Tidligere/nuværende løn 40.000 kr.

Løn fratrukket arbejdsmarkedsbidrag (AMBI) 36.800 kr.

90 % af tidligere/nuværende løn fratrukket AMBI 33.120 kr.

Dagpenge (højeste sats 2018) 18.633 kr.

Beløb som du kan få i lønsikring 14.725 kr.

Anbefalet dækning ved etablering 16.000 kr.

Pris pr. måned 306 kr. for IDA-medlemmer og 405 kr. for ægtefæller/samlevere

Bevar 90 % af din løn

Bevar 90 % af din løn

Med Lønsikring er du økonomisk sikret, hvis du mister dit arbejde.

Outplacementforløb

Outplacementforløb

I samarbejde med IDA får du udarbejdet et skræddersyet outplacementforløb.

Fra 38 kr. om måneden

Fra 38 kr. om måneden

Som IDA medlem får du lønsikringen til en særlig fordelagtig pris.

Lønsikring hjælper dig videre

Lønsikringen giver dig mulighed for et outplacementforløb, hvor du sammen med en outplacementkonsulent fra IDA udarbejder en handlingsplan for din videre karriere.

Handlingsplanen indeholder blandt andet vigtige informationer om krav til jobsøgning, personlig kontakt til virksomheder, aktivering af netværk samt rådgivning om jobsøgning og cv.

En lønsikring sikrer, at du bevarer indtægten, hvis du bliver afskediget

En lønsikring sikrer, at du bevarer indtægten, hvis du bliver afskediget

Din indtægt er også sikret, hvis afskedigelsen skyldes sygdom/ulykke

Din indtægt er også sikret, hvis afskedigelsen skyldes sygdom/ulykke

Med en lønsikring bevarer du også indtægten, hvis din kontrakt udløber

Med en lønsikring bevarer du også indtægten, hvis din kontrakt udløber

Det siger medlemmerne

"Jeg foretog et karriereskift for nogle år siden, og i den forbindelse ville jeg gerne sikre mig økonomisk ud over mit medlemskab af en a-kasse. Jeg tegnede derfor en IDA Lønsikring, og den har jeg siden da benyttet mig af i to ledighedsperioder.

De månedlige udbetalinger fra lønsikringen har gjort, at jeg har kunnet fortsætte mit normale liv rent økonomisk. Det forhold har givet mig ro og økonomisk tryghed, og lønsikringen har også haft det perspektiv, at jeg i stedet for at tage et hvilket som helst job har kunnet træffe langsigtede jobvalg.

I dag er mulighederne mange på arbejdsmarkedet, men sikkerhed i en ansættelse er ikke noget, man kan tage for givet. Det har derfor været vigtigt for mig at have økonomisk tryghed om mine rammer til at kunne bruge tid på at finde det rigtige job og komme godt videre.

Grundlæggende har lønsikringen været en virkelig god ordning for mig, og jeg opfatter prisen på forsikringen som billig i forhold til mulighederne ved den."

Per, IDA-medlem

En lønsikring dækker ikke, når du selv siger op

En lønsikring dækker ikke, når du selv siger op

En lønsikring dækker ikke, når du har haft kendskab til din afskedigelse

En lønsikring dækker ikke, når du har haft kendskab til din afskedigelse

En lønsikring dækker ikke, når sygdom/ulykke opstod, før du har købt lønsikring

En lønsikring dækker ikke, når sygdom/ulykke opstod, før du har købt lønsikring

Forløbet med en IDA Lønsikring, når du får brug for den

En afskedigelse kommer ofte uventet, og alle kan blive ramt af en. Med IDA Lønsikring i ryggen bliver der fra startet taget hånd om din situation, så du bedst muligt kommer videre i dit arbejdsliv. Et outplacementforløb går i gang, og økonomisk sikrer lønsikringen op til 90 % af indtægten. Derved kan du koncentrere dig om din videre karriere med tryghed.

Step 1: Du er i job og er medlem af en a-kasse og har tegnet Lønsikring.

Step 2: Du bliver opsagt og kontakter straks Topdanmark for at aktivere din Lønsikring. Samtidig starter du dit outplacementforløb; uanset opsigelsesvarsel.

Step 3: Efter endt opsigelsesvarsel ophører din løn, og du får udbetalt dagpenge.

Step 4: Dine dagpenge bliver efter 1 måned suppleret med udbetaling af Lønsikring i op til 12 måneder.

Heldigvis blev jeg fyret

En afskedigelse er aldrig rar, og mange gange kommer den som et lyn fra en klar himmel. Efter at havde sundet sig, kan en afskedigelse dog også virke som en dør, der bliver åbnet til nye muligheder.

Måske ønsker du at skifte branche eller andet, som kræver en beslutning med usikkerhedsmomenter i. Med en lønsikring har du tid til at komme ordentligt videre og forfølge de mål, som du måske har overvejet et stykke tid.

Spring ud i det

Når man er i arbejde, bliver jobbet til en dagligdag i så trygge rammer, at du måske ikke træffer de valg, du egentlig ønsker. Måske har du haft lyst til at skifte arbejdsfelt eller job.

En lønsikring giver dig mulighed for at tage chancer, og du kan sige ja til job uden at være nervøs for at blive fyret. Du har nemlig en lønsikring i ryggen, som sikrer dig den økonomiske tryghed.

Find det rigtige job

Drømmejob, et godt job, eller et bedre-end-job. Der er forskelle på job og forskelle på personer, men under alle omstændigheder er det vigtigt at være afklaret om, hvilket job du ønsker at fortsætte i.

Med en lønsikring får du ro til at finde det rigtige job, og du behøver derved ikke at tage et hvilket som helst job af økonomisk nødvendighed. Lønsikringen sikrer dig op til 90 % af de nuværende løn i op til 12 måneder.

Det psykiske

Det kan være hårdt psykisk at blive ramt af en afskedigelse, ikke kun økonomisk. For nolge mennesker er jobbet deres identitet og med en afskedigelse kan store dele af det sociale liv falde bort. IDA tilbyder professionel rådgivning, faglige netværk og mere. Fortæl om nogle af de scenarier som folk oplever efter en fyring.

Nogle mennesker bliver ramt af panik, nogle får stress og andre oplever en følelse af tomhed i deres liv. Det kan have stor påvirkning af privatlivet og det er helt normalt. IDA kan hjælpe med henvisning til psykolog hvis en person oplever stresslignende tilstande. IDA kan også hjælpe med andre eventuellse personlige udfordringer, som kan være barrierer for at finde et nyt job.