Bilforsikring til erhverv

ADIS's Bilforsikring til erhverv består af den lovpligtige Ansvarsforsikring samt Kaskoforsikringen, som dækker i tilfælde af skader på firmabiler og varevogne. 

Din præmie stiger ikke

Din præmie stiger ikke

Selvom din firmabil får en skade har det ikke betydning for din præmie.  

Fordelagtig puljeordning

Fordelagtig puljeordning

Store virksomheder opnår bedre vilkår og lavere priser end mindre virksomheder.

Attraktiv grunddækning

Attraktiv grunddækning

Fx indgår fejltankning som en del af grunddækningen. En dækning som normalt er dyr at supplere med. 

Forsikringen dækker

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne.

Bilforsikring til erhverv (Autopulje)
Ansvar
Kasko

Forsikringen dækker erstatningsansvar for skader på andre personer, som forvoldes ved brug af bilen.

Forsikringen dækker erstatningsansvar for skader på andre personers ting, som forvoldes ved brug af bilen.

Forsikringen dækker, hvis bilen bliver stjålet.

Forsikringen dækker skader på din bil ved brand.

Via Kaskoforsikringen har du mulighed for at få redningshjælp i udlandet gennem SOS-internationals Rød-kort ordning.

Forsikringen dækker retshjælp, hvis du kommer ud for et uheld eller en skade, hvor retten skal afgøre, hvem der bærer skylden

Forsikringen dækker trækkrogen på bilen. Kører du fx med trailer eller campingvogn, skal du forsikre dem separat. Læs om vores Campingvogn- og påhængsvognforsikring.

Skader på bilens spejlglas, ruder, lygteglas og soltage er forsikret på Kaskoforsikringen.

Hvis uheldet er ude, vil det uanset skadens omfang ikke påvirke forsikringens selvrisiko. Du vælger en selvrisiko på 5.000 eller 7.500 kr.

Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med fejltankning af bil i Danmark - hvis du fx kommer til at fylde diesel på en benzinbil. Vi dækker maksimum en skade om året.

Mister du dine nøgler, får du dækket udgifter til bugsering af din bil til værksted eller det, som det koster at få åbnet bilens lås igen. Vi dækker maksimum en af denne type skade om året. Husk at du ikke kan få dækket skaden, hvis den sker uden for Danmark.

Afsavnsdækningen giver dig erstatning (max. 129 kr. pr. dag) i de tilfælde, hvor bilen holder på værksted i over to dage. Vi dækker maksimum en skade om året pr. køretøj.

Dækker personskader, der opstår ved uheld, hvor ingen andre motordrevne køretøjer er indblandet, og hvor tilskadekomne er fører af det forsikrede køretøj.

Forsikringen giver dig mulighed for at låne en bil, hvis firmabilen kommer til reparation efter en skade. 

Særlige fordele ved Erhvervsbilforsikring

1-50 køretøjer

Du kan købe Erhvervsforsikringen. når du har mellem et og 50 køretøjer. Det gør ingen forskel om det er personbiler, varebiler, lastbiler, arbejdsmaskiner eller påhængsvogne. Autopuljen er derfor en meget fleksibel forsikring, som passer til både store og små virksomheder.

Skade­­frekvens

Vi beregner din forsikrings­præmie på baggrund af de skader, som der er sket i løbet af de sidste tre år. For dig betyder det, at udgiften for de enkelte skader ikke har betydning for præmiens størrelse.

Attraktive besparelser & vilkår

Som medlem får du glæde af besparelser og attraktive forsikringsvilkår uanset, hvor mange køretøjer, du måtte have. Det kan lade sig gøre, fordi vi har mange køretøjer i vores portefølje og derfor har et bedre og mere fordelagtigt grundlag for forhandling.

Fast selvrisiko

Uanset skadens omfang har du en fast selvrisiko på 5.000 eller 7.500 kr. Du kommer derfor ikke til at betale en større præmie, selvom der er tale om en stor skade.

Nemt at skifte selskab

Ønsker du at skifte til IDA Erhvervs­forsikring, så klarer vi papirarbejdet hurtig, nemt og uden problemer. Det eneste, du skal gøre, er at meddele ADIS, at du ønsker at skifte til Autopulje, og så ordner vi resten.