Arv & Samlivsforsikring

Der er mange situationer, hvor det er godt at have adgang til advokatrådgivning. Enten som et godt råd eller når der foreligger en konflikt, som kræver en mere omfattende bistand.Måske er du allerede gift. Måske har du og din partner valgt at bo sammen uden at sige ja til hinanden. Måske har I børn, eller også er der en lille ny på vej. Og når alt kører på skinner, er det svært at forestille sig, at der skulle opstå konflikter. Men skulle der opstå et problem, som er svært at løse, er det altid en god idé at være godt forberedt.

Med en Arv & Samlivsforsikring er du sikret 10 timers hurtig, effektiv og professionel advokathjælp og juridisk rådgivning. Så kan I begge komme trygt og sikkert videre i livet.

10 timers rådgivning

10 timers rådgivning

Brug advokatrådgivningen, når der opstår en konflikt, du ikke selv kan løse.

Kun 1.430 kr. om året

Kun 1.430 kr. om året

Du betaler ingen timepris for de ti timers rådgivning - kun en fast, lav forsikringspræmie.

Dækning af sags­omkostninger

Dækning af sags­omkostninger

Hvis konflikten skal afgøres ved retten, får du dækket op til 1,5 mio. kroner. 

Hvad kan du bruge 10 timers rådgivning til?

Skemaet er vejledende og er et uddrag af forsikringsbetingelserne. Eventuelle erstatninger bliver beregnet efter reglerne i forsikringsbetingelserne. Vær opmærksom på, at forsikringen træder i kraft den 1. i måneden efter dit køb. 

  • For juridisk rådgivning er der en karensperiode på tre måneder (tre måneder fra den dag, forsikringen træder i kraft).
  • For tvistsager, der handler om familieret (herunder børnesager) og naboret, er der en karensperiode på seks måneder (seks måneder fra den dag, forsikringen træder i kraft).
  • Opstår behovet for hjælp før karensperioden, dækker forsikringen ikke.

Arv & Samlivsforsikring
Hvad kan du få rådgivning til?

Familietjekket er en samtale mellem dig og en HELP Forsikring advokat. Advokaten tager udgangspunkt i dit liv og rådgiver om, hvad der vil være fornuftigt at gøre proaktivt i forhold til fx ægtepagt, samejeaftale etc.

Køber du Arv & Samlivsforsikringen, har du mulighed for at få rådgivning af HELP advokater, som er specialiseret i familie- og arveret. Du kan fx få hjælp til at få udarbejdet et børnetestamente eller få hjælp til, hvordan du skal håndtere en sag om forældremyndighed. 

Få advokatbistand og rådgivning om, hvordan du bedst muligt får oprettet en bodelingsaftale, hvilke vilkår der skal gælde for skilsmissen, og hvem der evt. skal overtage den lejlighed, I har købt sammen.

Med Arv & Samlivsforsikringen er du sikret rådgivning og hjælp til, hvad du rent praktisk skal gøre i tilfælde af, at en af dine nærmeste dør. Vi kan hjælpe dig med at få overblik over, hvordan boet skal behandles, og hvad du skal gøre i forhold til mødet med skifteretten.  

Få rådgivning til, hvordan du bedst håndterer spørgsmål om arv, og hvordan du måske helt kan undgå at havne i en konflikt. HELP advokater hjælper dig med at udarbejde et testamente eller rådgiver dig om, hvilke rettigheder, du har i en eventuel konflikt om arv. 

Få hjælp til at oprette et testamente. 

Brug forsikringen til at få udarbejdet en ægtepagt eller samlivskontrakt af HELP advokater med speciale i familie- og arveret. 

Få rådgivning og hjælp til, hvordan du kan løse nabostridigheder. Forsikringen giver dig fx mulighed for at få hjælp til sager inden for naboret:

  • Sager om fælles hegn.
  • Sager om overholdelse eller aflysning af servitutter.
  • Sager om støj-, lugt-, indbliks- og skyggegener.
  • Tvister om skel.
  • Erstatning ved selvtægt.

De færreste går ind i et ægteskab med en formodning om, at det ender galt. Men faktum er, at 48 % af alle danske ægteskaber ender i en skilsmisse. At der skulle opstå arvekonflikter mellem de efterladte, når et familiemedlem dør, er som udgangspunkt heller ikke noget, vi går og bekymrer os om. I hvert fald ikke før, konflikten opstår. Vi håber alle det bedste for vores liv, men hvordan livet former sig er ikke til at forudse. Tegner du Arv & Samlivsforsikringen, kan det måske føles som om, at du tager sorgerne på forskud. Men faktisk sikrer du blot dig og din familie de bedste vilkår, hvis der mod forventning skulle opstå en konflikt, som I har svært ved selv at løse.

Du sparer 93 pct.

Prisen på Arv & Samlivsforsikringen er 1.430 kr. pr. år. Den anslåede markedspris for en advokattime er 2.000 kr., og med adgang til 10 timer gennem Arv & Samlivsforsikringen, giver det en markedspris på 20.000 kr. Din pris er 1.430 kr. eller en besparelse på 93 pct. ved brug af de 10 timer.

Køber du forsikringen, kan du fx få udarbejdet et testamente og en ægtepagt med advokatrådgivning som en del af de ti timer. Du skal selv blot betale for den eventuelle tinglysning. Vi udbyder forsikringen i samarbejde med HELP Forsikring